Gebruik van bestaande ventilatievoorzieningen

Bestaande ventilatievoorzieningen mag u meerekenen om te voldoen aan het minimaal geëiste ontwerpdebiet omdat ze kunnen bijdragen tot een gezond geventileerde binnenomgeving. Ze moeten wel voldoen aan de eisen. Bij gebrek aan technische informatie over de kenmerken is dat soms moeilijk na te gaan. Dan is het niet zeker of het minimaal geëiste ontwerpdebiet gehaald kan worden.

De minimaal geëiste ontwerpdebieten van een ruimte worden bepaald op basis van de vloeroppervlakte van die ruimte. Het zou ook kunnen dat de toe- en/of afvoerdebieten van het bestaande systeem bij oppervlaktetoename het nodige debiet niet voldoende kunnen leveren. In dat geval moet u bijkomende ventilatievoorzieningen aanbrengen.

Andere pagina's over Praktische toepassingen

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
29-03-2018