Regelbare toevoeropening (RTO)

Eisen

Voor alle RTO’s gelden enkele algemene eisen. Afhankelijk van de locatie van de RTO zijn er nog bijkomende eisen of specifieke aandachtspunten.

Locatie van RTO's

RTO’s kunnen geplaatst worden op verschillende locaties:

  • in of op vensters
  • in de gevels
  • in het dak

Tip: zorg voor een goede verdeling van de openingen en dat u de openingen goed gebruikt.

Luchttoevoer uit een AOR

Een ruimte die grenst aan een aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR) (bijvoorbeeld: een onverwarmde zolder) kan ook lucht laten aanvoeren via die ruimte met behulp van een RTO. Tussen de AOR en de buitenomgeving moeten dan een (of meerdere) toevoeropening(en) worden voorzien die bij 2 Pa het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet kan realiseren.

Let op: de aanvoer van lucht uit een AOR kan echter een bron zijn van vervuiling.

Bijzondere situaties

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
14-07-2020