Combinaties van binnen-en buitenroosters als RTO

Bij werfcontroles stelt het VEA vast dat de vereiste regelbare toevoeropeningen (RTO’s) vaak bestaan uit combinaties van afzonderlijke buiten- en binnenmuurroosters en tussenstukken, die courant in de handel verkrijgbaar zijn. Niet alle roostercombinaties zijn echter toegelaten in het kader van EPB-regelgeving.

Toegelaten

De roostercombinatie (met tussenstuk) is toegelaten als de uitvoering op de werf overeenstemt met de testvoorwaarden van de fabrikant en het toevoerdebiet gestaafd is met:

  • laboratoriumproeven
  • een technische fiche van de fabrikant met de debietwaarden voor de RTO.

De waarden van die RTO zijn geldig als:

  • de kanaalopening van het tussenstuk voldoet aan de voorwaarden zoals die door de fabrikant worden beschreven.
  • de kanaalopening van het tussenstuk door de muur dezelfde geometrie heeft als die van de inbouwroosters. Het kanaal moet dus een rechthoekige of een ronde doorsnede hebben bij respectievelijk rechthoekige of ronde roosters.
  • de kanaalopening een even grote doorsnede heeft als de inbouwroosters. Als het tussenliggende kanaal een kleinere doorsnede heeft, zijn de debieten zoals opgenomen in de tabellen van de fabrikant niet meer gegarandeerd.

Niet toegelaten

Een combinatie van binnen- en buitenroosters als RTO is niet toegelaten als:

  • ter plaatse een RTO wordt samengesteld door willekeurig een binnenrooster met een debiet X te combineren met een buitenrooster met debiet Y (al dan niet van eenzelfde fabrikant) door toevoeging van een tussenstuk met debiet Z.
  • de combinatie niet voldoet aan de bovenvermelde toelatingsvoorwaarden.

In dat geval is het gezamenlijke en uiteindelijke toevoerdebiet niet gekend en wordt het gelijkgesteld aan nul.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
29-03-2018