Goede verdeling van openingen

Eisen

Er zijn geen eisen rond de plaatsing van verschillende toevoer- of afvoervoorzieningen in een ruimte, behalve voor RTO's.

Advies

De norm beveelt aan om de diverse openingen zo te plaatsen dat de ruimte goed geventileerd wordt. Hou daarbij rekening met volgende adviezen:

  • Plaats de toe- en afvoervoorzieningen diagonaal ten opzichte van elkaar.
  • Verspreid de verschillende toevoer- en afvoervoorzieningen over de ruimte.
  • Plaats de afvoervoorzieningen bij de vervuilingsbron (douche, keuken).
  • Kies de plaats en het type van mechanische toevoeropeningen bij mengventilatie zodat een goede menging bekomen wordt (voldoende ‘worp’ of inductie in de ruimte).
  • Beperk het debiet in mechanische toe- en afvoer tot 50 m³/h per opening.
Andere pagina's over Praktische toepassingen

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving

norm NBN D50-001 §4.3.3.6

Published on: 
29-03-2018