Ventilatieprestatieverslag (periode 1)

In het ventilatieprestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem vergeleken met de prestatiecriteria van de STS-ventilatie.

Het is niet verplicht om na de werken een ventilatieprestatieverslag op te maken van het geplaatste ventilatiesysteem en daarover te rapporteren in de EPB-aangifte.

In de EPB-software 3G moet u geen informatie over een ventilatieverslag ingeven.

Advies

Voor de kwaliteit van de installatie raadt het VEA wel aan om het kwaliteitstraject volledig te doorlopen en naast het ventilatievoorontwerp ook een ventilatieprestatieverslag te laten opmaken. Dat geeft namelijk zicht op de geleverde prestaties en beoogde kwaliteit van het geplaatste systeem.

Geldig voor:

  • aanvragen vanaf 01/01/16 én
  • aangiftes t.e.m. 30/06/17
Tijdslijn