Ventilatiesystemen

Goed ventileren is belangrijk voor uw gezondheid en die van uw huisgenoten (inclusief huisdieren). Goede ventilatie verbetert ook de werking van verbrandingstoestellen en verkleint de kans op CO-vergiftiging, onaangename geurtjes en allergieën. Tegelijk vermijdt het condensatieproblemen en schimmelvorming op muren.

Uw woning ventileren is meer dan de vensters en deuren open zetten. Om een goede ventilatie te voorzien, heeft uw woning een goed uitgevoerd ventilatiesysteem nodig.

Meer informatie over 'ventileren: wat en waarom'

Principe van een ventilatiesysteem

Een ventilatiesysteem zorgt ervoor dat:

ventilatieschema
  • verse lucht langs droge ruimtes (woonkamer, slaapkamers, bureau, ... ) in de woning wordt gebracht
  • de lucht door de tussenruimtes (gang, trappenhal ... ) naar de natte ruimtes (keuken, badkamer, toilet, wasplaats, ... ) stroomt
  • de vochtige, vervuilde lucht uit de natte ruimtes afgevoerd wordt
  • ventileren niet gepaard gaat met grote energieverliezen

Verschillende systemen

De Belgische ventilatienorm NBN D50-001 onderscheidt vier ventilatiesystemen:

  • Systeem A: natuurlijke toevoer en afvoer
  • Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer
  • Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
  • Systeem D: mechanische toevoer en afvoer

Een gebouw kan in de EPB-berekening worden ingedeeld in verschillende ventilatiezones. Dat is een afgesloten deel van het gebouw dat een eigen ventilatiesysteem heeft.

Ventileren gaat altijd gepaard met enig energieverbruik. De keuze van het ventilatiesysteem heeft dus ook een impact op het E-peil.

Centraal vs decentraal ventilatiesysteem

  • Bij een centraal ventilatiesysteem worden alle toevoer of alle afvoer of alle toevoer en afvoer samengebracht in één ventilatietoestel. Het systeem is opgebouwd met één of twee centrale ventilatoren en ronde of rechthoekige luchtkanalen. Aan het einde van de luchtkanalen bevindt zich telkens een ventilatierooster.
  • Een decentraal systeem is een systeem met lokale/plaatselijke ventilatoren, dus zonder luchtkanalen (lucht wordt direct onttrokken uit een ruimte of lucht wordt direct van buiten in de ruimte ingeblazen). Een decentraal systeem bestaat bijvoorbeeld uit één ventilator voor toevoer in één gevel en een andere ventilator voor extractie in de tegenoverliggende gevel.

Ingave in de software

Dit is een screenshot uit de EPB-software 3G die toont waar u het ventilatiesysteem moet ingeven. Selecteer het juiste ventilatiesysteem bij de knoop "Ventilatie" in de energetische boomstructuur.

Bijzonderheden

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
08-10-2020