Verlichting: rekenmethode - nieuwbouw (periode 1)

Voor elke energiesector in het EPU-volume kan u kiezen tussen een gedetailleerde berekening of een waarde bij ontstentenis.

Waarde bij ontstentenis

Het voordeel van deze methode is het beperkte werk in de EPB-software (met betrekking tot de verlichtingsinstallatie moet u helemaal niets invullen) en dus het wegvallen van de noodzaak om de gevraagde productgegevens op te zoeken.

Als u rekent met de waarde bij ontstentenis, rekent u met volgende ongunstige waarden:

Hulpvariabele L

500

Specifieke vermogen

20 W/m²

De invloed van eventuele regelsystemen (afwezigheidsdetectie, daglichtcompensatie …) op het elektriciteitsverbruik voor verlichting, wordt niet in rekening gebracht.

Gedetailleerde methode

Voor elke ruimte van de energiesector bepaalt de rekenmethode de hulpvariabele L en het elektriciteitsverbruik voor verlichting aan de hand van de reële gegevens van de armaturen in de ruimte. Ook de invloed van regelsystemen op het energieverbruik wordt, aan de hand van reductiefactoren, in rekening gebracht.

Geldig voor aanvragen t.e.m. 31/12/2016

Published on: 
29-03-2018