Bestaande ruimte wordt groter (huidig)

Eisen

Als u het minimaal geëiste ontwerpdebiet berekent van een bestaande ruimte die wordt uitgebreid, baseert u zich op de vloeroppervlakte van het uitgebreide deel.

De uitbreiding is een nieuw gebouwd toegevoegd deel, dat moet voldoen aan de ventilatie-eisen voor nieuwe gebouwen en nieuwe ruimten met dezelfde bestemming. Voor dat gedeelte uitbreiding mag het debiet niet beperkt worden tot 45m³/h per lopende meter venster.

Aanbeveling

Het is aan te raden om de ventilatievoorzieningen toch te dimensioneren op de volledige oppervlakte van de ruimte als de situatie het toelaat, maar dat is geen verplichting.

Geldig voor aanvragen vanaf 08/09/2011

Published on: 
10-07-2018