Combinatie van uitbreiding en verbouwing

Eisen

In een ruimte die wordt verbouwd en uitgebreid, moeten luchttoevoervoorzieningen worden geplaatst. De volledige vloeroppervlakte van de ruimte wordt gebruikt en alle aanwezige toevoervoorzieningen (die aan de eisen voldoen) worden meegeteld om te voldoen aan het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet.

Voorbeeld

In een droge ruimte worden en de vensters vervangen (verbouwing) en een nieuw deel aangebouwd (uitbreiding). De aanwezige toevoervoorzieningen leveren het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet niet. De EPB-software berekent in dat geval onterecht twee keer een boete.uitbreiding van een droge ruimte

 

Ingave in EPB-software Vlaanderen

Als in een bouwproject twee verschillende types van bouwprojecten (uitbreiding en verbouwing) voorkomen, moet u die allebei apart ingeven als deelproject in de EPB-software. Een droge ruimte waarin een verbouwing en een uitbreiding gebeurt, wordt beoordeeld in het luik Hygiënische ventilatie van beide projecten. Tel de volledige vloeroppervlakte van de ruimte en alle aanwezige toevoervoorzieningen die aan de eisen voldoen mee bij de bepaling van het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet.
Als het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet in de ruimte niet wordt gehaald, berekent de EPB-software in dat geval onterecht twee keer een boete. Het is in dat geval toegelaten dat te vermijden door de situatie in te vullen als volgt:
vul bij de uitbreiding in het luik Hygiënische ventilatie de toevoerroosters in (ook het eventuele toevoerrooster van het venster, dat eigenlijk in de verbouwing zit). Het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet wordt bepaald op basis van de vloeroppervlakte van de volledige ruimte, dus van het bestaande deel en het deel uitbreiding.
 
Geef bij het deelproject verbouwing in het luik Hygiënische ventilatie niet aan dat de bestaande vensters vervangen worden. In de naam van de ruimte moet u wel verplicht aangeven dat u gebruik maakt van de 'uitzondering uitbreiding' (bv. ‘woonkamer - uitzondering uitbreiding’). Bij de bouwkundige gegevens voert u wel het nieuwe venster in (ook het eventuele toevoerrooster).
Op die manier wordt zowel de Umax-eis van het venster (in het deelproject verbouwing) als de ventilatie-eisen van de ruimte (in het deelproject uitbreiding) eenmalig getoetst.

Ingave in EPB-software 3G

In 3G is de werkwijze iets anders.
1.    Voer bij het deelproject renovatie de ruimte ‘leefruimte’ in.
2.    Geef de ruimte in als 'nieuw' met de oppervlakte van de vloeroppervlakte van de volledige ruimte.
3.    Vul in het luik Hygiënische ventilatie de aanwezige toevoerroosters in (ook de eventuele toevoerroosters van de vensters, die eigenlijk in de verbouwing zitten).

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
12-07-2018