Elektrische warmtepomp: invoer in de software - SWW (periode 1)

EPB-software 3G

Invoer als opwekkingstoestel voor warm tapwater

Als de warmtepomp instaat voor warm tapwater maakt u onder de knoop ‘Sanitair warm water’ in de boomstructuur een installatie voor sanitair warm water aan. Bij het tabblad ‘warmteopwekkingssystemen’ geeft u de volgende gegevens in:

elektrischewarmtepomp-01.gif
  • ‘Merk’ en ‘product-ID’ van de warmtepomp
  • ‘Soort toestel’: kies ‘warmtepomp’
  • ‘Type warmtepomp’: kies ‘Elektrische warmtepomp’
  • ‘Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand’: meer informatie over wanneer u moet aangeven of er een elektrische weerstand is, vindt u bij Invoergegevens voor de EPB-software.
  • ‘Met warmteopslag’: vul in of er warmteopslag is of niet

Wanneer er ook een elektrische weerstand wordt gebruikt voor de aanmaak van warm tapwater, geeft u bovenaan het scherm aan dat er meerdere opwekkingstoestellen zijn. U geeft de elektrische bijverwarming in als niet-preferente opwekker. In dit geval verschijnt er extra invoer: 

  • ‘de opwekkers staan ook in voor ruimteverwarming’: vul hier ‘ja’ in als de volledige combinatie aan preferente en niet-preferente opwekkers ook in staat voor ruimteverwarming. Alsbijvoorbeeld de elektrische bijverwarming alleen voor sanitair warm water werkt en niet voor ruimteverwarming, geeft u hier ‘nee’ in.
  • ‘Vermogen (nominaal of thermisch)’: vul hier het thermische vermogen van de warmtepomp in. Dit vermogen moet bepaald zijn bij dezelfde omstandigheden als de COPtest. Meer informatie vindt u bij Prestatiecoëfficiënt COPtest.

EPB-software Vlaanderen

Invoer als opwekkingstoestel voor warm tapwater

Als de warmtepomp instaat voor warm tapwater geeft u dit aan onder de rubriek ‘Installaties’ bij de subrubriek ‘Warm tapwater’.

Selecteer bij elk van de gedefinieerde tappunten die bediend worden door de warmtepomp ‘Elektrische warmtepomp’ als toestel.

Merk op: deze werkwijze geldt alleen als er geen elektrische bijverwarming wordt gebruikt voor warm tapwater. Wanneer er wel elektrische bijverwarming wordt gebruikt, volgt u de werkwijze beschreven onder ‘Warmtepomp met elektrische bijverwarming’.