Rekenmethode - warm tapwater (huidig)

Opwekkingsrendement voor warm tapwater

Hoe het opwekkingsrendement voor warm tapwater wordt bepaald, verschilt in functie van het toestel:

  • voor warmtepompen die onder een van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) n° 811/2013, n° 812/2013, n° 813/2013 of n° 814/2013 vallen wordt het opwekkingsrendement bepaald op basis van de energie-efficiëntie voor waterverwarming (of de energie-efficiëntieklasse) en het capaciteitsprofiel. Deze gegevens moeten bepaald zijn zoals vastgelegd in de voornoemde verordeningen. Meer informatie vindt u onder 'warm tapwater en Ecodesign'.
  • Voor warmtepompen die niet onder de voornoemde verordeningen vallen wordt er uitgegaan van een vast opwekkingsrendement, afhankelijk van het type opwekker, zoals samengevat in onderstaande tabel. 

isolatiedikte x rond warmwatertank(s) in mm

type warmtepomp

zonder opslag 20 mm x 0 mm x < 20 mm of isolatiedikte onbekend

elektrische warmtepomp die ofwel:

  • maar 1 EPW eenheid bedient, of
  • vermogen ≤ 70 kW en opslagcapaciteit < 500 liter
2,15 1,93 1,60

elektrische warmtepomp die zowel:

  • minstens 1 EPN of meerdere EPW- eenheden bedient, en
  • vermogen > 70 kW en/of opslagcapaciteit > 500 liter
2,58 2,3 1,93

 

Published on: 
03-11-2020