Rekenmethode - warm tapwater (periode 1)

Opwekkingsrendement voor warm tapwater

Voor warm tapwater wordt er uitgegaan van een vast opwekkingsrendement, afhankelijk van het type opwekker.

Type opwekker

Opwekkingsrendement warm tapwater (-)

warmtepomp zonder warmteopslag

1,45

warmtepomp met warmteopslag

1,40

 

Published on: 
15-07-2020