Rekenmethode - warm tapwater (periode 2)

Opwekkingsrendement voor warm tapwater

Hoe het opwekkingsrendement voor warm tapwater wordt bepaald, verschilt in functie van het toestel:

  • Voor warmtepompen die onder een van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) n° 811/2013, n° 812/2013, n° 813/2013 of n° 814/2013 vallen wordt het opwekkingsrendement bepaald op basis van de energie-efficiëntie voor waterverwarming (of de energie-efficiëntieklasse) en het capaciteitsprofiel. Deze gegevens moeten bepaald zijn zoals vastgelegd in de voornoemde verordeningen. Meer informatie kan u vinden onder warm tapwater en Ecodesign.
  • Voor warmtepompen die niet onder de voornoemde verordeningen vallen wordt er uitgegaan van een vast opwekkingsrendement, afhankelijk van het type opwekker, zoals samengevat in onderstaande tabel.

Type opwekker

Opwekkingsrendement warm tapwater (-)

warmtepomp zonder warmteopslag

1,45

warmtepomp met warmteopslag

1,40