EPB-aangifte opladen

De EPB-aangifte moet ingediend zijn op de energieprestatiedatabank ten laatste 12 maanden na de ingebruikname van het gebouw of het einde van de werken en ten laatste 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning. Ga als volgt te werk:

  1. De EPB-aangifte genereren in de EPB-software: dat is een ‘EPBA-bestand’. 
  2. De EPB-aangifte opladen op de energieprestatiedatabank.
  3. De EPB-aangifte definitief indienen.  

1.  EPB-aangifte genereren in de EPB-software

EPB-software 3G

EPB-aangifte genereren in de EPB-software

Ga op het niveau van de EPB-eenheid naar het tabblad ‘Formulieren’.  Klik vervolgens op ‘genereer EPB-aangifte’.

EPB-aangifte genereren in de EPB-software: stap 2

Een nieuw scherm verschijnt.  Als er nog ontbrekende informatie is, wordt deze getoond.

Als alle nodige info aanwezig is, kunt u klikken op ‘Een export maken voor de administratie’. Vervolgens wordt een EPBA-bestand gegenereerd die u op een zelf gekozen locatie kunt opslaan.

EPB-software Vlaanderen

EPB-aangifte genereren in de EPB-software: stap 3

Om een EPB-aangifte te genereren, moet u bovenaan op ‘Aangifte klikken.  Per project zal een menu verschijnen. Als u daarop doorklikt verschijnt ‘Genereer aangifte.

2.  EPB-aangifte opladen en definitief indienen

Bij het detail van het EPB-dossier kunt u een tabblad ‘Opladen EPB-aangifte’ terugvinden. Via dat tabblad kunt u EPB-aangifte(s) opladen voor het EPB-dossier waarin u zich op dat moment bevindt.

Let op:  zorg er steeds voor dat het adres, en niet enkel het gebouw-ID-nummer, vermeld staat op de EPB-aangifte. Dat doet u door de aangifte correct te koppelen in het Gebouwenregister, via de onderstaande werkwijze (stap 6).

Maakt u een EPB-aangifte en EPC-bouw aan zonder een adres? Dan kunnen uw klanten hun vermindering op onroerende voorheffing of premies mislopen, of kan later blijken - bij verkoop of verhuur - dat het EPC-bouw niet geldig is. Als u meteen het adres vermeldt, vermijdt u bovendien dubbel werk: het VEKA kan u immers vragen om een hernieuwingsaangifte in te dienen, als het adres ontbreekt.

Voor het opladen van een EPB-aangifte gaat u als volgt te werk:

Energieprestatiedatabank stap 5: Raadpleeg het dossier door op het EPB-nummer te klikken

1. Klik op ‘Bladeren’ om één of meerdere EPBA-bestanden op uw computer te selecteren.

2. Klik op ‘Opladen’. Daardoor komen de EPBA-bestanden in het overzicht van de opgeladen bestanden terecht.

3. Voor u de bestanden effectief verstuurt, kunt u controleren of uw gekende e-mailadres in de energieprestatiedatabank nog correct is. Als u dat wenst, kunt u dat e-mailadres wijzigen.

4. Klik op ‘Verstuur’ om de bestanden in te dienen. De verstuurde bestanden worden door de energieprestatiedatabank binnen de 30 minuten verwerkt. Na de verwerking krijgt u op het e-mailadres uit stap 3 een bevestiging dat de bestanden verwerkt zijn en een lijst met de correct opgeladen bestanden en de correct opgeladen bestanden en de niet-correct opgeladen bestanden. De correct opgeladen bestanden vindt u niet meer terug in het tabblad ‘opladen startverklaring’, maar wel in het tabblad ‘voorlopige EPB-aangiftes’. De niet-correcte bestanden laadt u opnieuw op:

  1. Ga naar het overzicht ‘Opvolgen EPB-aangifte’ onderaan het tabblad ‘Opladen EPB-aangifte’.
  2. Pas de fouten die gemeld worden in het foutenlog eerst aan in de EPB-software.
  3. Maak een nieuw EPBA-bestand aan en laadt het op  op de databank.

 

5. Op het tabblad ‘voorlopige EPB-aangiftes’ kunt u met de ‘actie-iconen’ in de kolom rechts een voorlopige EPB-aangifte wissen, definitief indienen of bekijken.

Mogelijkheid 1:

screenshot gebouwenregister

Mogelijkheid 2:

screenshot gebouwenregisterscreenshot gebouwenregisterscreenshot gebouwenregisterscreenshot gebouwenregisterscreenshot gebouwenregister

 

6. Bij het definitief indienen van een EPB-aangifte moet die gekoppeld worden aan een adres uit het gebouwenregister. Er zijn twee mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: alle gegevens zijn onmiddellijk gekend

Als alle gegevens (gebouw-id en gebouweenheid-id) gekend zijn,  kunt u de aangifte definitief indienen.

Mogelijkheid 2: er zijn ontbrekende gegevens (gebouw-id en/of gebouweenheid-id)

U moet de correcte gegevens uit het gebouwenregister bepalen via de kaart:

1. Geef de straat en het huisnummer in. 

2. Klik op "Toon kaart"

3. Klik in de kaart op het gewenste gebouw. Binnen de kaart kunt u navigeren, inzoomen en uitzoomen.

4. Kies onder de kaart de gewenste gebouweenheid en zijn adres. Is onder de kaart geen selectie mogelijk? Contacteer het VEKA via veka@vlaanderen.be.

De geselecteerde gebouweenheid die onder de kaart staat, wordt gebruikt voor de EPB-aangifte en verschijnt dus op de formulieren en op het certificaat.

databank18.GIF

7. Op het tabblad ‘definitieve EPB-aangiftes’ vindt u het overzicht van alle definitieve EPB-aangiftes van het dossier. 

Met het ‘ZIP-icoon’ kunt u de formulieren in één keer openen of downloaden.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
09-04-2021