Bouwaanvraag via het Omgevingsloket

Sinds 1 januari 2018 moet u verplicht het omgevingsloket (externe link) gebruiken voor het aanvragen van een bouwaanvraag of het indienen van een melding. Ook het afleveren van vergunningen gebeurt via het omgevingsloket.De gemeenten Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, de provincies en het Vlaams Gewest werken al met het omgevingsloket sinds 23 februari 2017.

Het EPB-dossiernummer van een bouwaanvraag via het omgevingsloket verschilt van een aanvraag of melding op papier of via de digitale bouwaanvraag. Voor een vergunning of melding via het omgevingsloket bevat het EPB-dossiernummer de letters OMV (van omgevingsvergunning). In de meeste gevallen vindt u het EPB-dossiernummer in de energieprestatiedatabank terug. Indien niet, dan is het belangrijk dat u het correct samenstelt. Het EPB-dossiernummer koppelt immers de vergunning, de startverklaring en de EPB-aangifte.

De OMV-referentie

Voor een vergunning of melding via het omgevingsloket bevat het EPB-dossiernummer de letters 'OMV' (van omgevingsvergunning). De 'OMV-referentie' is de unieke sleutel om een vergunning of melding te identificeren. Deze is uniek in de tijd en over heel Vlaanderen.

NIS-code (externe link) van de vergunningsverlenende overheid (hoofdgemeente, provincie of Vlaams gewest)

 koppel
teken
-

G

of

A

 koppel
teken
-

OMV

een
liggend
streepje
(underscore)
_

het referentienummer 'OMV'

Voorbeeld: 24062-G-OMV_2017009918.

Het ‘referentienummer OMV’ is in bovenstaand voorbeeld  ‘2017009918’.  Het staat vermeld op de schermen van het omgevingsloket (zie onderstaande afbeeldingen) of op de vergunnning/melding. Bij twijfel contacteert u best de vergunningsverlenende overheid om te informeren naar dit nummer. 

Let op: het verschil met het 'oude' energieprestatiedossiernummer zit vooral in de NIS-code. Voorheen werd de NIS-code van de hoofdgemeente van de plaats waar het gebouw zich bevindt. Voor dossiers die via het Omgevingsloket zijn ingediend, is dit de NIS-code van de vergunningsverlenende overheid.  Bijvoorbeeld als het gaat om een vergunning, die verleend is door een gemeente, dan wordt de NIS-code van de gemeente gebruikt.  Als het gaat om een vergunning verleend door het Vlaams Gewest of door een provincie, wordt de NIS-code van het Vlaams Gewest of de provincie gebruikt.

Let op: in de EPB-software 3G moet u het correcte EPB-dossiernummer invullen.  Voor dossiers waarvan de vergunningsverlenende overheid een provincie of het Vlaams Gewest (met code A) is, moet u de NIS-code van deze overheden ingeven . 

schermafbeelding van het omgevingsloket
volgende schermafbeelding van het omgevingsloket
Andere pagina's over 'Energieprestatiedossiernummer'

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
13-10-2020