Problemen met de energieprestatiedatabank en de EPB-software

Energieprestatiedatabank

In de onderstaande lijst worden de geplande onbeschikbaarheden van de databank getoond.  Ook bij onverwachte problemen, kunt u hier de oorzaak van het probleem vinden en wanneer het probleem zal opgelost zijn.

Datum 

Omschrijving

22/11/2021

In het weekend van 26/11/2021 (20:00) – 28/11/2021 (23:30) worden onderhoudswerken doorgevoerd aan de windows-servers binnen de Vlaamse overheid.
Gedurende dit tijdsvenster zal er een tijdelijke onderbreking van ongeveer één uur zijn in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank en Audit Grote Ondernemingen.

22/11/2021

Op 04/12/2021 (11:00 – 23:00) worden onderhoudswerken doorgevoerd aan de Oracle-databases binnen de Vlaamse overheid.
Gedurende dit tijdsvenster zal er een tijdelijke onderbreking van ongeveer één uur zijn in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank.

EPB - software 3G

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEKA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: 'wordt onderzocht' of 'zal opgelost zijn in de versie ... op xx/xx/20xx').
Let op: specifieke bugs en problemen (eigen aan uw PC of project) kunt u ons nog altijd melden

 
Datum (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

24/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: bij het kopiëren van tekst uit een PDF-bestand in een invoerveld van de EPB-software verschijnt er op het einde van de tekst een vreemd teken: �. Hierdoor behoudt de EPB-software de geplakte tekst niet.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: verwijder het vreemde teken meteen nadat u de tekst geplakt heeft in het invoerveld. Op deze manier zal de EPB-software de tekst wel behouden.

Status: nog in te plannen

24/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: het E-peil van de EPN-eenheid wordt niet berekend door een onterechte validatie op het veld 'Volume' van de EPB-eenheden met bestemming 'Gemeenschappelijk deel'.

Toepassingsgebied: alle EPN-projecten met aard van de werken 'Ingrijpende energetische renovatie' waarbij er ook een EPB-eenheid met bestemming 'Gemeenschappelijk deel' aanwezig is.

Workaround:

 1. Verander de 'aard van de werken' van het gebouw naar "nieuwbouw"
 2. Klik op elke EPB-eenheid met bestemming 'Gemeenschappelijk deel' en vul daar een waarde in voor het veld 'Volume'. De waarde zelf maakt niet uit. Dit kan bijvoorbeeld 1 zijn.
 3. Verander de 'aard van de werken' van het gebouw terug naar "ingrijpende energetische renovatie"
 4. Indien de EPN-eenheid niet over een systeem voor sanitair warm water beschikt: ga naar de knoop van de EPN-eenheid en duid aan 'systeem voor sanitair warm water' = 'neen'. (Dit is onterecht naar 'ja' versprongen door de aanpassing van de aard van de werken)
 5. Bereken de resultaten. Het E-peil van de EPN-eenheid zal nu berekend worden.

Status: nog in te plannen

9/11/2021 (v12.0.7)

Omschrijving: bij bepaalde invoerschermen kan het gebeuren dat na het invullen van een invoerveld het scherm verspringt naar een ander invoerscherm. Typisch gebeurt dit bij invoerschermen waar eerst elementen aangemaakt worden in een tabel en waarna u onder die tabel gegevens moet invullen (bijvoorbeeld de tabel 'Ventilatoren' bij de detailberekening van de hulpenergie ventilatie, de tabel 'Warmteopwekkingssystemen' in de knoop Verwarming, ...). Het scherm verspringt dan steeds naar de invoer voor het eerste element in de tabel. Dit geeft de indruk dat de invoer niet correct overgenomen is.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround:

 • Nadat het scherm verspringt klikt u zelf terug op het juiste element in de tabel. U zal zien dat de ingegeven invoer wel degelijk correct overgenomen is.
 • Het gebruik van bibliotheekelementen of het gebruik van de kopieer-functionaliteit onder de tabel kan het aantal keer dat het scherm verspringt verminderen.

Status: dit zal opgelost zijn in v12.5.0 (januari 2022)

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: voor de elektrische weerstand verschijnt de vraag 'gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig' niet, terwijl deze wel ingevuld moet worden. Hierdoor verschijnt er een foutmelding en worden de resultaten niet berekend.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum voor 01/01/2019 met een elektrische warmtepomp met elektrische weerstand

Workaround: /

Status: opgelost in v12.0.7

5/11/2021 (v11.0.3 en recenter)

Omschrijving: als bij een lijnbouwknoop geen segmenten ingevoerd werden, of als de lijnbouwknoop niet gekoppeld is aan een energiesector/functioneel deel, verschijnt er geen foutmelding. De resultaten worden berekend, terwijl de invoer niet volledig is.

Toepassingsgebied: alle projecten waarvoor lijnbouwknopen ingegeven worden.

Workaround: Vul de nodige invoer in.

Status: opgelost in v12.0.7

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: er verschijnt een melding om ontbrekende invoer voor het veld 'Soort afgiftesysteem'. Hierdoor worden de resultaten niet berekend.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum voor 01/01/2019 met een combilus.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de vraag 'Energie-efficiëntie bepaald met inbegrip van de weerstand' verschijnt niet. Hierdoor verschijnt de melding dat een elektrische weerstand moet ingegeven worden. Voor warmtepompen waarvoor de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand leidt dit tot slechtere resultaten.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een warmtepomp die instaat voor sanitair warm water en die valt onder Ecodesign en beschikt over een elektrische weerstand.

Workaround: Indien u beschikt over de correcte staving dat de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand, mag u als tijdelijke workaround 'neen' antwoorden op de vraag 'Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand'.

Status: nog in te plannen

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: als u in het tabblad Vraaggestuurde ventilatie kiest voor 'Vraagsturing' (en niet voor 'Vraagsturing EPBD') blijven de invoervelden uitgegrijsd staan. Er verschijnt een foutmelding onderaan en de resultaten kunnen niet berekend worden.

Toepassingsgebied: alle EPW-projecten met vraaggestuurde ventilatie.

Workaround:

 1. Pas de invoer aan van 'Vraagsturing EPBD' naar 'Vraagsturing'. De invoervelden zijn uitgegrijsd.
 2. Ga naar een andere knoop in de boomstructuur (bvb. Inertie).
 3. Keer vervolgens terug naar de knoop 'Ventilatie'. De invoervelden voor vraagsturing zullen niet meer uitgegrijsd zijn.

Status: nog in te plannen

5/11/2021

Omschrijving: De EPB-software is niet geoptimaliseerd voor het opslaan van bestanden in deze toepassingen. Dit kan zorgen voor corrupte bestanden en ongewenst gedrag bij het opslaan en laden van een project.

Toepassingsgebied: alle gebruikers die werken in bestanden die opgeslagen zijn in cloud-gebaseerde toepassingen (zoals gedeelde netwerkschijven of online-opslagtoepassingen)

Workaround: Wij raden gebruikers aan om voorlopig niet rechtstreeks bestanden op te slaan in of te openen vanuit dergelijke cloud-toepassingen. U slaat best de bestanden lokaal op om er dan in te werken.

Status: wordt verder onderzocht

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de EPB-software loopt vast wanneer aan een schildeel in een EPB-eenheid dezelfde naam gegeven wordt als in een andere EPB-eenheid.

Toepassingsgebied: alle MAC-besturingssystemen

Workaround:

 • In sommige gevallen wordt het probleem verholpen door de software te verwijderen (via de Uninstaller) en vervolgens de software opnieuw manueel te installeren (niet via de automatische update.
 • Geef alle scheidingsconstructies in het bestand een unieke naam.

Status: wordt verder onderzocht

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de EPB-software crasht regelmatig zonder duidelijke reden.

Toepassingsgebied: alle MAC-besturingssystemen waarbij te weinig geheugen (1 Gb) toegewezen werd aan de EPB-software.

Workaround:

1. Verhoog het geheugen tot minstens 2 Gb. Indien uw computer over minstens 8 Gb beschikt, verhoogt u het geheugen best tot 4 Gb. U gaat hiervoor als volgt te werk:

 • Open de applicatie "Finder"

 • Applications>PEB>12.0.5>app.properties

 • Rechtermuisklik op "app.properties" (als het niet verschijnt, eerst de software openen zodat dit bestand aangemaakt kan worden)

 • "Open With">Other...>TextEdit.app

 • Vervang de lijn "jvm.maximum.memory.allocation=1024m" door "jvm.maximum.memory.allocation=2048m" (voor 2 Gb) of door "jvm.maximum.memory.allocation=4096m" (voor 4 Gb)

 • Sla dit bestand op

2. Start de EPB-software steeds op via de ".app"- applicatie. Deze kunt u terugvinden in de installatiemap van de software (Applications>PEB>12.0.X)

Status: wordt verder onderzocht

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: Indien het koelsysteem niet onder Ecodesign valt, wordt het toestelrendement ηapp niet altijd correct berekend. 

Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum voor 01/01/2022 met aard van de werken 'Renovatie' waarvoor installatie-eisen voor koeling van toepassing zijn.

Workaround: /

Status: opgelost in v12.0.7

08/10/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: Voor deze projecten verschijnt het invoerveld 'leidingisolatie inrekenen' niet. Hierdoor is het niet mogelijk om de leidingisolatie gedetailleerd in te geven.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum voor 01/01/2022 met aard van de werken 'Renovatie' waarvoor installatie-eisen voor ruimteverwarming van toepassing zijn.

Workaround (toegevoegd op 13/10/2021):

 1. Verander de aanvraagdatum naar een datum in 2022.
 2. Ga naar het invoerveld van de technische eisen voor ruimteverwarming en wijzig de vraag "Leidingisolatie inrekenen" naar "ja".
 3. Verander dan opnieuw de aanvraagdatum naar de juiste datum.
 4. Het tabblad 'Leidingen' zal nu niet meer uitgegrijsd zijn en u kunt de nodige gegevens invoeren.

Status: opgelost in v12.0.7

08/10/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de tab-functie en de scroll-functie van de muis werken niet naar behoren. Dit is gerelateerd aan de migratie naar de nieuwe grafische interface (JavaFX).

Toepassingsgebied: Alle projecten

Workaround: /

Status: nog in te plannen

08/10/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: Het is niet mogelijk om een laag te verwijderen. Er verschijnt dan een foutmelding.

Toepassingsgebied: Alle bibliotheekelementen (in zowel de project- als globale bibliotheek) van het type scheidingsconstructies waarvoor u de opbouw in lagen ingeeft (niet via directe invoer).

Workaround: /

Status: opgelost in v12.0.7

29/09/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: Voor samengestelde lagen met deze materialen is het niet mogelijk om de fracties in te geven, noch via de waarde bij ontstentenis, noch via manuele invoer. De waarde voor deze laag blijft altijd op de vorige waarde staan.

Toepassingsgebied: Alle scheidingsconstructies met een samengestelde laag met een materiaal gekozen uit de materiaalgroep 'Hout en houtderivaten' uit de TRD-materialen. 

Workaround:

Wilt u de fractie ingeven via 'manuele invoer'?

 1. Geef meteen de correcte fractie in via manuele invoer.
 2. Selecteer dan pas het materiaal uit de materiaalgroep 'Hout en houtderivaten'. Pas niets aan aan de invoer van de fractie. 

Wilt u de fractie nog laten berekenen via 'waarde bij ontstentenis' of 'repetitieve houten elementen'?

 1. Selecteer het materiaal uit de materiaalgroep 'Hout en houtderivaten'. Kies de manier van invoeren van de fractie en vul de nodige gegevens in. Onderaan ziet u de berekende fractie. Een screenshot van de berekening van deze fractie kunt u als stavingsstuk bijhouden.
 2. Selecteer vervolgens een materiaal uit een andere materiaalgroep. Vul daar de berekende fractie in, via manuele invoer. 
 3. Selecteer vervolgens opnieuw het correcte materiaal uit de materiaalgroep 'Hout en houtderivaten'. Pas niets aan aan de invoer van de fractie.

Status: opgelost in v12.0.7

27/09/2021 (v11.5.1 en recenter)

Omschrijving: Voor deze scheidingsconstructies verschijnt een onterechte foutmelding dat de dikte niet ingegeven werd. Hierdoor kan de U-waarde van de scheidingsconstructie niet berekend worden.

Toepassingsgebied: Alle opake scheidingsconstructies waarbij een EPBD-materiaal ingegeven is met een vaste dikte en met een lambda-waarde kleiner dan of gelijk aan 0,2 W/mK ingegeven is en waar voor de mechanische bevestigingen aangegeven wordt dat de isolatielaag wordt doorboord en het geen spouwhaak in kunststof is.

Workaround: /

Status: opgelost in v12.0.7

10/09/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij het kopiëren van een lijnbouwknoop naar de globale bibliotheek verschijnt er een foutmelding.

Toepassingsgebied: Alle projecten

Workaround: /

Status: nog in te plannen

10/09/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij de ingave van een VRF-systeem geeft de software aan dat er ontbrekende invoer is voor velden die niet ingevuld kunnen worden (invoer van SCOPON)

Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met een VRF-systeem.

Workaround:

 1. Vink 'ja' aan bij 'zijn de testgegevens volgens EU n°2016/2281 beschikbaar voor...'
 2. Vul 0 kW in bij vermogen in uit-stand, TO-vermogen, stand-by vermogen en CCH-vermogen
 3. Vink 'nee' aan bij 'warmtepomp met twee luchtkanalen'
 4. Kies 'directe invoer van de SCOPon' en vul een waarde van 3,3 in
 5. Vink terug 'nee' aan bij 'zijn de testgegevens volgens EU n°2016/2281 beschikbaar voor...'

Status: nog in te plannen

01/06/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij het wijzigen van de aanvraagdatum van de omgevingsvergunning zal het antwoord op de vraag 'Dikte van de isolatie van het opslagvat kleiner dan 20mm' verspringen naar 'ja'. Dit gebeurt ook als de datum nadien terug gezet wordt op de oorspronkelijke datum. Het E-peil zal hierdoor stijgen.

Toepassingsgebied: Alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 waarin een opwekker voor SWW met aparte boiler wordt gebruikt en waarvoor op het tabblad 'Sanitair warm water' neen geantwoord werd op de vraag 'Dikte van de isolatie van het opslagvat kleiner dan 20mm'.

Workaround: U moet zelf het antwoord op de vraag terug op 'neen' zetten en herberekenen.

Status: opgelost in v12.0.7

26/05/2021

Omschrijving: Op het EPC bouw wordt enkel het totaal verbouwd beschermd volume weergegeven, in plaats van de som van het totaal verbouwd beschermd volume en het totaal nieuw beschermd volume.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken 'Renovatie'.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

16/04/2021 (v11.0.3 en recenter)

Omschrijving: Op het moment dat u bij een ruimte de ruimte-categorie kiest, verdwijnt het invoerveld 'Ruimte-categorie'.

Toepassingsgebied: Alle projecten met niet-residentiële ventilatie (zowel EPN als EPU)

Workaround: Ga naar een andere plek in de boomstructuur, of naar een ander venster (bvb. 'Resultaten') en keer dan terug naar de betreffende ruimte. Het invoerveld 'Ruimte-categorie' is dan terug zichtbaar.

Status: nog in te plannen

24/03/2021 (v11.5.3)

Omschrijving: Sinds de recentste versie van de EPB-software v11.5.3 lukt het in sommige gevallen niet om een EPB-rapport te genereren in de software.

Toepassingsgebied: Het probleem doet zich voor na manuele installatie van de EPB-software v11.5.3.

Workaround: Verwijder de geïnstalleerde versie (peb_uninstaller) en installeer vervolgens de software opnieuw op een andere locatie.

Status: nog in te plannen

12/02/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Het is niet mogelijk om velden in te vullen indien er pop-up-vensters verschijnen. Dit is een Java-bug gerelateerd aan full-screen mode op MAC OS ‘Big Sur’.

Toepassingsgebied: alle projecten bij gebruikers van MAC OS ‘Big Sur’

Workaround:

 1. Ga naar ‘System preferences’ en dan naar ‘general’.
 2. Pas ‘Prefer tabs’ aan naar ‘never’.

Dit is een screenshot van het tabblad General in het menu System Preferences . Deze screenshot verduidelijkt welke instellingen u moet aanpassen om het probleem te verhelpen.

Status: wordt onderzocht

22/01/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen.

Toepassingsgebied: alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven.

Workaround:  U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel.

Status: nog in te plannen

28/10/2020 (alle versies)

Omschrijving:  Het TRD  verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken.

Toepassingsgebied: alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij  voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing 'grond', 'kelder' of 'kruipkelder'.

Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software.

Status: nog in te plannen

23/04/2020 (10.5.5 of ouder)

Omschrijving: op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar.

Toepassingsgebied: alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm

Workaround:

- Sluit de software af
- Ga naar de installatiefolder (meestal is dit C:/PEB/10.5_x64)
- Ga in de map jre1.8.0_172 en dan 'bin'
- Zoek naar javaw.exe.
- Klik hierop met de rechtermuisknop en kies 'Properties'
- Ga naar het tabblad 'Compatibility'
- Duid "Override high DPI scaling behavior" aan.
- Sla dit bestand op en start de software opnieuw op

Status: nog in te plannen
 

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen

 

Geldig voor alle aanvragen