Bouwheer / Aangifteplichtige

De bouwheer, dus de houder van de bouwvergunning of melding, is doorgaans de aangifteplichtige van het bouwproject.

Let op: bij verkoop of vervreemding kan de aangifteplichtige wijzigen.

De aangifteplichtige is verplicht de EPB-eisen na te leven en erop toe te zien dat de administratieve procedure stipt gevolgd wordt. Als de eisen of procedure niet gerespecteerd zijn, krijgt de aangifteplichtige een boete. Concreet is hij of zij verantwoordelijk voor:

Om zich daarbij te laten helpen, moet hij of zij tijdig de volgende personen aanstellen:

  • de EPB-verslaggever
  • de architect
  • de ventilatieverslaggever
Printbaar overzicht
Regelgeving

Energiedecreet: art. 11.1.6/1 en 11.1.10 t.e.m. 11.1.12

Published on: 
27-05-2020