Opleidings- en exameninstellingen

Nieuwe en inactieve verslaggevers die sinds 2015 willen optreden als verslaggever moeten, onder meer, een opleiding volgen aan een door het VEKA erkende opleidingsinstelling en slagen voor een examen.

Wenst u op te treden als opleidingsinstelling (en exameninstelling) voor verslaggevers? Dan kunt u een erkenningsaanvraag indienen.

De basisopleiding en het examen moeten voldoen aan de voorwaarden uit het Ministerieel Besluit van 28 december 2018. Een exameninstelling moet bijvoorbeeld het examen ook openstellen voor deelnemers die bij een andere instelling de opleiding volgden, mits zij over een geldig getuigschrift beschikken.

In de onderstaande blokken vindt u

  • hoe u praktisch te werk gaat om als opleidingsinstelling (en exameninstelling) een erkenning aan te vragen
  • hoe u na het examen de deelnemers aan het VEKA meldt.
Published on: 
06-01-2021