EPC-label premie

Heeft u een woning met een slechte energieprestatie? Als u de woning binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u hiervoor vanaf 2021 een premie krijgen. 

Voor welke woningen?
 • Voor woningen die een geldig energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat de woning een energielabel E of F had;
 • Voor wooneenheden (appartementen) die een geldig energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat het appartement een energielabel D, E of F had.
Voorwaarden?
 • Voor woningen: starten met een label E of F en binnen de 5 jaar minimaal label C halen;
 • Voor wooneenheden (appartementen):  starten met een label D, E of F en binnen de 5 jaar minimaal label B halen;
 • Elke woning of wooneenheid kan maar eenmalig in aanmerking komen voor een labelpremie (zij het dat een uitbetaling in schijven wel mogelijk is);
 • Niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonus:
  • Wie al 1 investering heeft gedaan met een eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een premie heeft aangevraagd of aanvraagt, zit automatisch in het traject van de totaalrenovatiebonus en komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie;
  • Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen het traject van de totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.
    

Het behalen van het nieuwe EPC-label moet worden aangetoond met een nieuw EPC. Dit nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen de 5 jaar na de datum van het EPC waaruit bleek dat de woning/het appartement voor de renovatiewerken over een label (D),E of F beschikte. Als dat EPC werd opgemaakt in 2019 of 2020, dan moet dat nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

Bedrag?
Labelpremie Begunstigde Woning (starten van label E of F) Appartement (starten van label D, E of F)
naar A algemene doelgroep € 5000 € 3750
naar A beschermde afnemer € 6000 € 4500
naar B algemene doelgroep € 3750 € 2500
naar B beschermde afnemer € 4500 € 3000
naar C algemene doelgroep € 2500 geen labelpremie
naar C beschermde afnemer € 3000 geen labelpremie

De premie kan in schijven worden verkregen als er tussentijds geldige EPCs worden voorgelegd waaruit een voldoende labelverbetering blijkt.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de woning of wooneenheid kan de premie aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • U vraagt de premie aan in 2 stappen:
  • Zodra u beschikt over een EPC-voor waaruit de ‘slechte’ energieprestatie van uw woning (label E of slechter) of wooneenheid (label D of slechter) blijkt, dient u een aanvraag tot activatie van de EPC-labelpremie in bij Fluvius;
  • Binnen de 5 jaar na datum van dit EPC-voor moet u een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat uw woning minstens label C heeft behaald (label B voor een wooneenheid). Vervolgens vraagt u de premie aan binnen de 12 maanden na dit EPC-na;
 • dit kan enkel online worden aangevraagd via fluvius.be.
Test uw EPC tool
De tool kan via een aantal vragen een indicatie geven van het energielabel. Voor de premie moet een echt EPC worden opgemaakt!

logo medefinancieringDit project maakt deel uit van het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht en wordt (deels) gefinancierd met Europese relancemiddelen.

Published on: 
23-09-2021