Verplichte vermelding van EPC-informatie in advertenties

Wie een gebouw te koop of te huur aanbiedt, moet over een geldig EPC beschikken en moet bovendien een aantal zaken uit het EPC  vermelden in advertenties of bekendmakingen. Dit geldt zowel voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ....

De advertentieplicht geldt voor woningen, appartementen, kleine niet-residentiële gebouwen en collectieve woongebouwen.
Tijdelijke maatregelen Covid-19 over het moment waarop het EPC moet beschikbaar zijn

Om meer ademruimte te bieden aan zowel eigenaars, immobiliënkantoren als energiedeskundigen en om het aantal plaatsbezoeken te beperken, heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Demir, op 3 april 2020 beslist om het tijdstip waarop het EPC moet beschikbaar zijn bij verkoop tijdelijk te verschuiven.

De verplichting om over een EPC te beschikken, vervalt niet. Enkel het moment waarop dit beschikbaar moet zijn verschuift tijdelijk voor de reeds lopende verkoopsprocedures. De koper heeft dan ook nog steeds recht op het EPC. In de uitzonderlijke gevallen waar een verkoop is doorgegaan zonder EPC, blijft de notaris een melding doen aan het VEKA indien geen EPC aanwezig is bij de akte.

Beschikbaarheid van het EPC bij VERKOOP:  

 • Van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden.
 • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
 • ls op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het VEKA.
Wat moet u vermelden in de advertenties?

1. ADRES OF UNIEKE CODE

U publiceert steeds het volledige adres, inclusief volledig huisnummer en/of busnummer. Wilt u het adres niet bekendmaken dan kunt u de unieke code van het EPC publiceren.

 • De unieke code is een deel van het energieprestatiecertificaatnummer: het tweede groepje van maximum tien cijfers. De nullen vóór het eigenlijke cijfer mogen weggelaten worden. De vermelding van de letters "UC" voor de code is echter verplicht om verwarring met de energiescore van het EPC of andere informatie vermeden. Het is natuurlijk toegelaten om het volledige certificaatnummer te publiceren.
 • Voor EPC's vanaf januari 2019 moet na de unieke code ook nog '-RES' bij woongebouwen en '-KNR' bij kleine niet-residentiële gebouwen gepubliceerd worden.
  • Voorbeelden:
   • voor het certificaatnummer 20081101-0000000245-00000015 is de unieke code  UC 245
   • voor het certificaatnummer 20190910-0001956253-KNR-1 is de unieke code UC 1956253-KNR

2. LABEL EN/OF ENERGIESCORE

Bestaand gebouw

 • Heeft u een EPC dat dateert van vóór 2019 dan moet u steeds de energiescore (in kWh/m²) publiceren.
 • Heeft u een EPC dat opgemaakt wordt na 1 januari 2019, dan moet u ofwel het label (van A+ t.e.m. F) ofwel de energiescore waarop het label bepaald werd (in kWh/m²) publiceren.
  • Voor een klein niet-residentieel gebouw is dit de energiescore voor bestemming kantoor. Het voorbeeld hieronder toont u waar u deze energiescore kan vinden in het EPC.
  • Voor een woning of appartement is dit de energiescore vermeld op de eerste pagina van het EPC.

Nieuwbouw:

Bij nieuwbouw (woongebouwen en kleine niet-residentiële gebouwen) moeten de energiescore én het E-peil vermeld worden.

Goed om weten: Bij publicatie van uw bestaand of nieuw pand kan u gebruik maken van de icoontjes van de labels en zo uw woning en klein niet-residentieel gebouw extra in de kijker zetten.

waar vind ik de energiescore van een EPC kNR?

De energiescore van bestemming 'kantoor' staat genoteerd bij de algemene gegevens die u meestal op pagina 6 of 7 terugvindt.
Uitzonderingen op de EPC-advertentieplicht
 • In kleine zoekertjes in gedrukte media, zijnde korte berichtjes voornamelijk bestaande uit afkortingen, volstaat het vermelden van het EPC-kengetal.
 • Er is geen melding verplicht op kleine raamaffiches 'te koop/te huur' zonder verdere informatie
 • Er is geen melding verplicht op kleine panelen aan het gebouw zelf met enkel een verwijzing naar het immokantoor.
 • Nieuwbouw (woongebouwen en kleine niet-residentiële gebouw en gebouwdelen): door de wettelijk toegelaten periode van maximum 12 maanden tussen datum van ingebruikname of de beëindiging van de werken en het indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouw gebouwen te koop of te huur worden aangeboden zonder dat het EPC bij bouw al beschikbaar is. Gedurende deze periode is het dan ook niet mogelijk om het kengetal te publiceren in advertenties. In geval van controle dient men aan te tonen dat het EPC bij bouw nog niet beschikbaar is omdat de periode van 12 maanden tussen de datum van ingebruikname en indienen van de EPB-aangifte nog niet voorbij is.
Wat wordt verstaan onder advertentie?

De verplichte onderdelen moeten steeds opgenomen zijn in

 • bekendmakingen in de etalages van makelaars;
 • affiches omtrent openbare verkoop;
 • informatie op (immo-)beurzen;
 • drukwerk: advertenties in folders, tijdschriften, kranten;
 • online advertenties op websites, nieuwsbrieven, mailings;
 • TV- of radio-advertenties.
Gebruik de icoontjes van de labels om te publiceren!

Op het EPC staat naast de energiescore ook een label, van A+ tot F. Gebruik deze icoontjes om het label duidelijk te communiceren in uw advertenties!