EPC voor publieke gebouwen

Let op!

Het EPC voor publieke gebouwen zal in 2023 vervangen worden door het EPC voor niet-residentiële gebouwen. Bent u nu nog van plan een EPC Publiek te laten opmaken of te laten vernieuwen, neem dan eerst even contact op met het VEKA, via veka@vlaanderen.be

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Een EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige en is gebaseerd op de gemeten (werkelijke) jaarverbruiken van de publieke organisatie.

Meer informatie:

Published on: 
08-02-2021