Hoe ziet het EPC voor publieke gebouwen eruit?

Het EPC voor publieke gebouwen …

  •  toont aan de hand van een kengetal hoe energiezuinig het gebouw is. Het kengetal wordt berekend op basis van het gemeten energieverbruik van exact één jaar en de bruikbare vloeroppervlakte.
  • kan men vergelijken met referentiewaarden van gelijkaardige gebouwen aan de hand van de kleurenbalk. Een kengetal in de rode zone op de kleurenbalk betekent dat het gebouw op vlak van energieverbruik minder goed scoort in verhouding tot gelijkaardige gebouwen. Staat het kengetal in de groene zone, dan scoort het energieverbruik van het gebouw gemiddeld beter ten opzichte van gelijkaardige gebouwen.
  • vermeldt aanbevelingen voor energiezuinige investeringen. Deze adviezen zijn niet verplicht uit te voeren, maar ze geven de gebruiker en bezoekers van het gebouw nuttig advies over hoe energie kan bespaard worden in de gebouwen.
  • is tien jaar geldig.
  • wordt opgemaakt door een energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige.
Published on: 
13-05-2019