Wat indien meerdere gebouwen op eenzelfde locatie gelegen zijn?

Als er meerdere gebouwen op dezelfde site liggen en als er minstens één gemeenschappelijke teller is voor elektriciteit, aardgas of stookolie, dan moet één EPC voor de gebouwen samen opgemaakt worden. De oppervlaktes en de jaarverbruiken moeten in dat geval samengeteld worden.

Onderstaande tekeningen illustreren een aantal verschillende situaties.


twee gebouwen zonder EPC, één met EPCAls een gebouwsite bestaat uit een publiek gebouw met een oppervlakte van 1200 m² en twee aparte gebouwen van elk 200 m², met aparte tellers of aparte tussentellers die met eenzelfde nauwkeurigheid werken als officiële tellers, moet alleen het gebouw met een oppervlakte van 1200 m² over een energieprestatiecertificaat beschikken.

 

 EPC voor ganse siteAls op een gebouwsite een publiek gebouw van 1200 m² en twee kleinere gebouwen, van elk 200 m² gevestigd zijn én als er minstens één gemeenschappelijke teller is voor elektriciteit, gas of stookolie (zonder officiële tussentellers) voor de drie gebouwen samen, dan moet één EPC voor de gebouwen samen opgemaakt worden (oppervlaktes en jaarverbruiken samennemen).

 

 

 


Twee gebouwen met EPCAls een gebouwsite bestaat uit een publiek gebouw met een oppervlakte van 1200 m² en uit een publiek gebouw met een oppervlakte van 2400 m² en als beide gebouwen over aparte tellers beschikken, dan dient elk van deze gebouwen over een apart EPC te beschikken.

 

 


EPC voor de site

 

 

Als een publiek gebouw met een oppervlakte van 1200 m² en een publiek gebouw met een oppervlakte van 2400 m² minstens één gezamenlijke teller hebben, dan wordt een gezamenlijk EPC opgemaakt voor beide gebouwen, dus voor de totale oppervlakte van 3600 m² en voor het totale gemeten verbruik van beide gebouwen samen.
In beide gebouwen moet het energieprestatiecertificaat worden uitgehangen.

Wat als in één gebouw verschillende publieke organisaties gevestigd zijn?

Er wordt gekeken naar de oppervlakte die de verschillende organisaties in gebruik nemen. Als er geen aparte (tussen)tellers zijn, dan moet één EPC voor het volledige gebouw opgesteld worden.

Bijvoorbeeld : een gebouw in eigendom van de gemeente wordt voor een deel gebruikt door een kinderopvang, een jeugdvereniging en als polyvalente zaal.

  1. Als het deel waar de kinderopvang gevestigd is qua oppervlakte onder de verplichting valt, moet een EPC opgemaakt worden voor dit deel.
  2. Voor het deel van de jeugdvereniging is geen EPC vereist aangezien jeugdverenigingen niet onder het toepassingsgebied vallen. 
  3. De polyvalente ruimte valt wel onder het toepassingsgebied. Als de oppervlakte van deze ruimte groot genoeg is, moet een EPC opgemaakt worden.
Published on: 
12-06-2018