EU ETS vaste installaties: cijferoverzicht Vlaanderen toewijzingen en emissies

Alle informatie over geverifieerde emissies en toegewezen emissierechten is enerzijds te vinden op het transactielog van het Europese broeikasgasregister (het ‘EUTL’). Daar worden elk jaar op 1 april de geverifieerde emissies van het afgelopen kalenderjaar gepubliceerd. Zodra deze publicatie is gebeurd, mogen ook lidstaten de emissiecijfers voor hun installaties publiceren.

Anderzijds wordt voor het Vlaams Gewest alle informatie gebundeld in één Excel-bestand, dat een overzicht geeft van de Vlaamse installaties, hun adres, emissies, toewijzingen en ingeleverde emissierechten:

xlsx bestandETS Vaste Installaties - identificatie, individuele en sectorale cijfers (01/04/2022) (332 kB)

Het overzicht van deze gegevens is weergegeven in onderstaande grafieken, de gedetailleerde informatie is terug te vinden in bovenstaande Excel-bestand.

 

Grafiek evolutie emissies ETS

 

Grafiek evolutie emissies ETS industrie

 

Grafiek evolutie emissies elektriciteitssector

 

Leeswijzer: bij het raadplegen van deze gegevens is het belangrijk om o.a. het volgende in acht te nemen (info ook opgenomen in het Excel-bestand):

 • Het toepassingsgebied van het EU ETS is gaandeweg uitgebreid tussen de verschillende handelsperiodes (2005-2007, 2008-2012, 2013-2020). Dit verklaart de toename van emissies in 2008 en 2013 t.o.v. respectievelijk 2007 en 2012
 • De cijfers inzake verleende emissierechten houden rekening met eventuele aanpassingen van de initiële toewijzing door:
  • nieuwkomers (in het rood)
  • stopzettingen en significante capaciteitsverminderingen (in het blauw)
  • een wijziging in de carbon leakage status van een installatie (in het groen)
  • toewijzingen waarvoor er nog een wijziging in behandeling (maar nog niet doorgevoerd) is, zijn aangeduid in het geel met meer toelichting in de opmerkingen
 • Over het gebruik van internationale kredieten is de volgende info beschikbaar:
  • periode 2005-2007: geen gebruik van internationale kredieten. Deze werden onder het Kyoto Protocol pas gegenereerd vanaf 2008
  • periode 2008-2012: informatie beschikbaar op installatieniveau
  • periode 2013-2020: kredieten worden niet langer rechtstreeks ingeleverd, maar eerst omgeruild voor Europese rechten (EUA’s). Er is geen info beschikbaar op installatieniveau
 • Er is niet altijd een rechtstreeks verband tussen de gratis verleende emissierechten en de uitstoot van emissies. Zo worden de gratis emissierechten voor siderurgische gassen aan de staalproducent verleend, terwijl een deel van de uitstoot n.a.v. de verbranding van deze siderurgische gassen in klassieke elektriciteitscentrales plaatsvindt. Ook voor warmteverbruik worden de emissierechten (vanaf 2013) verleend aan de verbruiker van warmte, terwijl de productie van de warmte (en dus de uitstoot van emissies) in een andere installatie plaatsvindt.

Lees ook

Contacteer ons
Team ETS
Published on: 
01-04-2022