EU-financiering voor Vlaams energie- en klimaatprojecten: update februari 2022

  • 24 februari 2022

Welke Europese opportuniteiten zijn er voor uw energie- en klimaatprojecten? We zetten even de laatste ontwikkelingen rond de EU-financieringsprogramma's voor energie en klimaat op een rijtje. 

Interreg Vlaanderen-Nederland 

Het Interregprogramma Vlaanderen-Nederland heeft haar eerste oproep gelanceerd. Voor deze projectoproep staat 69 miljoen euro ter beschikking, waarvan 27,5 miljoen euro gereserveerd is voor de prioriteit “Een groener Europa”. Binnen deze prioriteit zijn onder meer projecten in de domeinen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme energiesystemen, -netwerken en –opslag en circulaire economie mogelijk. 

De deadline voor de indiening van projecten is 31 maart. Alle projecten dienen grensoverschrijdend te zijn. In de regel betekent dit samenwerking tussen ten minste één Vlaamse en één Nederlandse partner. 

Voor meer informatie over Interreg Vlaanderen-Nederland kan u terecht bij Vlaams contactpunt Jorre Van Damme (jorre.vandamme@vlaio.be) of de dienst Europa van uw provincie.   

Openstaande oproepen 

Interessante events 

Meer informatie 

Bent u betrokken bij een project dat bijdraagt aan de energie- en klimaatdoelstellingen en bent u op zoek naar Europese financiering? Dan bekijken we graag of u in aanmerking komt voor bepaalde Europese programma’s en begeleiden we u verder bij uw aanvraag. Voor meer informatie, raadpleeg de website of contacteer het EU-financieringsteam van het VEKA via veka.eufinanciering@vlaanderen.be

Published on: 
24-02-2022