EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten: update april 2022

  • 5 april 2022

Welke Europese opportuniteiten zijn er voor uw energie- en klimaatprojecten? We zetten even de laatste ontwikkelingen rond de EU-financieringsprogramma's voor energie en klimaat op een rijtje. 

Interreg North West Europe 

Het Interregprogramma North West Europe heeft haar eerste oproep gelanceerd. Interreg North West Europe biedt ondersteuning aan transnationale projecten, onder meer in de domeinen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en circulaire economie. 

De deadline voor de indiening van projecten is 15 juni. De indiening van de aanvraag gebeurt in twee fases, waarbij er in de eerste fase een lichtere versie en in de tweede fase een compleet voorstel moet ingediend worden. 

Voor meer informatie over Interreg North West Europe kan u terecht bij Vlaams contactpunt Mathias Verhegge (matthias.verhegge@vlaio.be) of de dienst Europa van uw provincie.   

EU-innovatiefonds 

De Europese Commissie lanceerde een tweede oproep voor kleinschalige projecten (kapitaaluitgaven lager dan 7,5 miljoen euro) van het EU-innovatiefonds op 31 maart 2022, met een deadline op 31 augustus 2022. Het totale budget van deze oproep bedraagt 100 miljoen euro. De resultaten zullen bekendgemaakt worden in het eerste kwartaal van 2023. De aanvraagprocedure verloopt in één fase. 
 
De oproep voor grootschalige projecten is gepubliceerd op de Funding and Tenders Portal. Op 6 april organiseert de Europese Commissie een infodag over deze oproep, u kan zich inschrijven via deze link. Meer informatie is ook terug te vinden op de website van het innovatiefonds en op de VEKA-website

Openstaande oproepen 

Interessante events 

Meer informatie 

Bent u betrokken bij een project dat bijdraagt aan de energie- en klimaatdoelstellingen en bent u op zoek naar Europese financiering? Dan bekijken we graag of u in aanmerking komt voor bepaalde Europese programma’s en begeleiden we u verder bij uw aanvraag. Voor meer informatie, contacteer het EU-financieringsteam van VEKA via veka.eufinanciering@vlaanderen.be of surf naar de website

Published on: 
05-04-2022