EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten: update januari 2022

  • 24 januari 2022

Welke Europese opportuniteiten zijn er voor uw energie- en klimaatprojecten? We zetten even de laatste ontwikkelingen rond de EU-financieringsprogramma's voor energie en klimaat op een rijtje. 

Interreg North Sea Region 

In 2022 zullen de Interregprogramma’s hun eerste oproepen lanceren. Interreg North Sea Region heeft haar eerste oproep reeds geopend. De andere programma’s waaraan Vlaanderen deelneemt zullen binnenkort volgen. 

De eerste oproep van Interreg North Sea Region maakt een onderscheid tussen kleinschalige en reguliere projecten. Kleinschalige projecten hebben een budget tussen 200.000 en 500.000 euro en een maximale looptijd van 18 maanden, terwijl er bij reguliere projecten hierover geen regels zijn. Interreg North Sea Region wil onder meer projecten ondersteunen in de domeinen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme energiesystemen, -netten en –opslag, circulaire economie en duurzame mobiliteit. 

De deadline voor de indiening van kleinschalige projecten en de expression of interest voor reguliere projecten is 7 maart. De volledige indiening van de reguliere projecten is voorzien op 22 april. Voor deze eerste oproep is het mogelijk om een volledig regulier project in te dienen zonder eerst een expression of interest ingediend te hebben.  

Voor meer informatie over Interreg North Sea Region kan u terecht bij Vlaams contactpunt Sandra Vandewiele (sandra.vandewiele@vlaio.be) of de dienst Europa van uw provincie.   

Openstaande oproepen 

Interessante events 

Meer informatie 

Bent u betrokken bij een project dat bijdraagt aan de energie- en klimaatdoelstellingen en bent u op zoek naar Europese financiering? Dan bekijken we graag of u in aanmerking komt voor bepaalde Europese programma’s en begeleiden we u verder bij uw aanvraag. Voor meer informatie, contacteer het EU-financieringsteam van het VEKA via veka.eufinanciering@vlaanderen.be of bezoek onze website

Published on: 
24-01-2022