F-gassen

In een aantal toepassingen worden gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) gebruikt. F-gassen is een verzamelnaam voor verschillende gassen, waarvan HFK’s (fluorkoolwaterstoffen) de belangrijkste zijn. Deze worden voornamelijk gebruikt als koelmiddel in koeltoepassingen en airconditioning, ter vervanging voor ozonafbrekende stoffen, waarvan het gebruik gaandeweg werd verboden, als blaasmiddel bij de productie van kunststofmaterialen en in aërosolen, en als ontvettingsmiddel. F-gassen hebben een grote (negatieve) invloed op de opwarming van de aarde. Meer over F-gassen

Contacteer ons
Team F-gassen
Koning Albert II-laan 20 bus 17
1000 Brussel
België