F-gassen: melden van mogelijke onregelmatigheden

Over de aankoop/verkoop van koelmiddelen of apparaten die F-gassen bevatten

Wil je onregelmatigheden melden over het op de markt brengen en de verkoop van koelmiddelen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten of apparaten die deze gassen bevatten? Dit kan bij de federale overheid.

Stuur een bericht naar chemicalsinspectorate@health.fgov.be. Dat is een generiek mailadres van de Federale Milieu-Inspectie die deel uitmaakt van de FOD VVVL (Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Telefonisch kan je de FOD VVVL bereiken via het Contactcenter op het nummer +32 (0)2 524 97 97. Het Contactcenter is bereikbaar op werkdagen tussen 8u en 13u.

Over de uitbating van koelinstallaties en airco's

Wil je onregelmatigheden melden over de uitbating van koelinstallaties en airco’s? Dit kan bij de Vlaamse overheid.

Contacteer de decentrale buitendiensten van de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving in de provincie waar de koelinstallatie zich bevindt.

Bekijk de contactgegevens van de buitendiensten van de Afdeling Handhaving.

Over werkzaamheden van koeltechnici (of bedrijven)

Wil je onregelmatigheden melden over (niet) erkende koeltechnische bedrijven en koeltechnici in het Vlaamse Gewest? Dit kan ook bij de Vlaamse overheid.

Contacteer het Team Erkenningen van de Afdeling GOP (Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten) van het Departement Omgeving via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be.

Lees ook

Contacteer ons
Team F-gassen
Published on: 
07-01-2021