FAQ - Verlaagde registratierechten voor IER

Wat als achteraf blijkt dat ik niet aan de voorwaarden voldoe?

Als achteraf blijkt dat de renovatie geen ingrijpende energetische renovatie was, de termijn van 5 jaar is overschreden, of u aan de andere voorwaarden niet voldoet, dan had u geen recht op de vermindering en moet u die terugbetalen. Bovenop die 1% die u terugbetaalt, komt een boete van 20% (op die 1%).

Kan ik de extra korting van 1% voor IER achteraf nog aanvragen?

Ja, u kunt de korting op de registratierechten retro-actief aanvragen als u de korting niet op het ogenblik van de notariële akte aanvroeg. 

Als na het verlijden van de notariële akte (voor koopovereenkomsten afgesloten vanaf 1/6/2018) blijkt dat u effectief de intentie heeft om een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren of ondertussen uitgevoerd heeft, kunt u toch nog de 1% korting op de registratierechten aanvragen. 

U dient daarvoor een verklaring in te dienen bij de Vlaamse Belastingsadministratie. De aanvraag tot teruggaaf kan gebeuren per e-mail naar het e-mailadres: teruggavenregistratie@vlaanderen.be.  In de verklaring neemt u de volgende vermeldingen op:

  • u moet uitdrukkelijk het tarief van 5% (of 6% voor aankopen tot eind 2019) vragen;
  • u moet verklaren dat aan de voorwaarden voor het tarief van 5% (of 6% voor aankopen tot eind 2019) is voldaan;
  • de koper moet er zich toe verbinden de vereiste ingrijpende energetische renovatie uit te voeren;
  • de koper moet er zich toe verbinden zijn inschrijving te zullen nemen op het adres van het aangekochte goed binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke aankoopakte.

Let op: respecteer de uiterlijke termijn van 5 jaar, voor het indienen van de verklaring.

Alle informatie en voorwaarden over de retro-actieve aanvraag vindt u bij de Vlaamse belanstingsdienst.