Ondersteuning door de federale overheid

Ook de federale overheid heeft een aantal initiatieven genomen om energiebesparende investeringen aan te moedigen.