Flexibele instrumenten

De flexibele instrumenten van het Kyotoprotocol

Onder Kyotoprotocol namen de industrielanden bindende doelstellingen op zich voor het terugdringen van hun uitstoot van broeikasgassen. Het Kyotoprotocol biedt de ondertekenende landen de mogelijkheid om een deel van hun reductie-inspanningen voor broeikasgassen in het buitenland te realiseren via de zogenaamde ‘flexibele instrumenten’.

Published on: 
08-01-2021