Garanties van oorsprong

Met een garantie van oorsprong wordt de herkomst van de geproduceerde energie bewezen. Een garantie van oorsprong kan uitgereikt worden voor elektriciteit, gas, warmte of koude.

Het verwerken van de aanvraag en het berekenen van de garanties van oorsprong, gebeurt door de productieregistrator.

Productie van Behandelen van de aanvraag en berekening garanties van oorsprong gebeurt door
elektriciteit uit wind, biogas, biomassa, water* het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
elektriciteit uit een kwalitatieve warmte-krachtkoppelinginstallatie* het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
warmte en koude uit een hernieuwbare energiebron het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
elektriciteit uit zonne-energie* de elektriciteitsdistributienetbeheerder
gas uit een hernieuwbare energiebron de aardgasvervoerder (Fluxys)

* Als de installatie recht heeft op steuncertificaten (groenestroom- of warmte-krachtcertificaten), wordt de aanvraag en de berekening van de garanties van oorsprong gelijktijdig met de steuncertificaten behandeld. Een installatie kan ook na de steunperiode garanties van oorsprong ontvangen, als deze voldoet aan de voorwaarden voor garanties van oorsprong.

De toekenning gebeurt door de productiecoördinator (de VREG) op basis van de gegevens die de productieregistrator overmaakt.

Verplichtingen voor installaties die al recht hebben op garanties van oorsprong

VEKA kan de berekening van garanties van oorsprong enkel garanderen als:

  • maandelijks de productiewaarden worden overgemaakt.
  • om de twee jaar het keuringsverslag wordt vernieuwd. Dit is van toepassing voor installaties waarvan het vermogen groter is 1.000 kW en er (bijkomende) metingen door de producent worden uitgevoerd.
  • om de vijf jaar herbevestigd wordt  dat er geen wijzigingen zijn aangebracht aan de productie-installatie. Dit is enkel voor installaties zonder herkeuringsplicht.

Wijzigingen melden

Volgende wijzigingen moeten onmiddellijk gemeld worden:

  • de garanties van oorsprong moeten aan een andere partij/rechthebbende toegekend worden.
  • wijzigingen  in de installatie, de meetinrichtingen, de energiebron of ieder ander element dat een impact heeft op de berekening van de hoeveelheid energie die in de installatie wordt geproduceerd door een hernieuwbare energiebron of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling.
Published on: 
28-01-2021