Geldt voor HFO-koelmiddelen zoals R-1234ze dezelfde regelgeving als voor F-gassen?

HFO-1234ze wordt vaak als alternatief koelmiddel voor HFK’s naar voor geschoven. Nochtans bevat het net zoals HFK’s en HFK-mengsels fluor, koolstof en waterstof. Is HFO-1234ze dan ook een F-gas zoals men bedoelt in de F-gassenregelgeving? En gelden dan dezelfde strengere voorwaarden?

Antwoord: Neen.

De EU-verordening 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen definieert ‘gefluoreerde broeikasgassen’ als volgt: “„gefluoreerde broeikasgassen”: fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolstoffen, zwavelhexafluoride en andere broeikasgassen die fluor bevatten, als opgenomen in de lijst van bijlage I, en mengsels die een van deze stoffen bevatten;”

HFO-1234ze is in de Europese verordening echter terug te vinden in bijlage II, net als onder meer HFO-1234yf, HFO- 1233zd.

De specifieke verplichtingen voor F-gassen zoals de erkenningsverplichting voor koeltechnici en koeltechnische bedrijven, het bijhouden van een logboek, de periodieke lekdichtheidscontroles op basis van ton CO2-equivalenten gelden enkel voor de stoffen vermeld in bijlage I en dus niet voor HFO-1234ze.

Ook de Vlaamse regelgeving volgt deze redenering.

Door hun zeer laag aardopwarmingspotentieel spelen HFO’s, samen met natuurlijke koelmiddelen zoals ammoniak, koolstofdioxide en propaan, dan ook een belangrijke rol in de afbouw en het stopzetten van het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen.

Lees ook

Contacteer ons
Team F-gassen
Published on: 
20-10-2021