Kan een thuisbatterij het toekomstige capaciteitstarief verlagen?

Een thuisbatterij kan interessant zijn in functie van het toekomstig capaciteitstarief. Vanaf 2022 zal de netvergoeding niet langer gebaseerd worden op het totale verbruik in kilowattuur (kWh), maar zal het maximaal vermogen in kilowatt (kW) ook een rol spelen. De digitale meter zal iedere maand het kwartier nemen waarin het hoogste vermogen wordt gevraagd van het net. Het gemiddelde van die 12 maandpieken bepaalt hoeveel capaciteitstarief iemand op een jaar moet betalen. 
Een thuisbatterij kan door de installateur zo ingesteld worden om bij te springen op het moment dat u een hoog vermogen vraagt. Zo wordt uw maandpiek afgevlakt, waardoor u het distributienet minder belast en dat kan uw capaciteitstarief verlagen. 

Als een batterij moet dienen om afnamepieken te beperken, kunnen andere regels voor dimensionering gelden en speelt ook het vermogen van de batterij een rol. Vanuit netoogpunt bekeken, waarbij een thuisbatterij kan helpen om nog meer zonnepanelen  aan te sluiten die groene stroom produceren, volstaan kleine batterijen die enkel de injectiepiek op de middag en verbruikspiek in de avond aftoppen.