Kan een thuisbatterij invloed hebben op mijn groenestroomcertificaten?

Dat kan. Een voorwaarde voor de premie thuisbatterij is dat er een injectielimiet ingesteld wordt: 

  • een injectielimiet van 60% van het omvormervermogen van de gekoppelde productie-installatie (vb. zonnepanelen) bij een premieaanvraag voor 31 maart 2021; 

  • een injectielimiet van 60% van het piekvermogen van de gekoppelde productie-installatie (vb. zonnepanelen) bij een premieaanvraag vanaf 1 april 2021. 
    Merk op: De Vlaamse Regering wil het injectielimiet schrappen als premievoorwaarde (voor aanvraagdossiers vanaf 1 april 2021). We wachten nog op een definitieve beslissing van de Vlaamse Regering vooraleer we dit kunnen bevestigen.

Zo’n injectielimiet kan tot een verlies aan groenestroomcertificaten (GSC) leiden. De productiemeter, die het aantal GSC bepaalt, staat na de omvormer van de zonnepanelen (aan de AC-kant). Indien de injectielimiet ingesteld wordt via de omvormer van de zonnepanelen, zal deze omvormer op sommige momenten aan piekreductie doen om de ingestelde injectielimiet niet te overschrijden. Op die momenten zal er minder elektriciteit gemaakt worden en zullen er dus minder GSC toegekend worden.  

Het verlies aan GSC kan vermeden of beperkt worden door de injectielimiet via slimme sturing te respecteren, zo wordt ook een minimum aan elektriciteitsproductie verhinderd.