Waarom wordt er een injectielimiet opgelegd?

Met een injectielimiet kunnen nog meer installaties groene stroom produceren en toch de distributienettarieven - waar we allemaal voor betalen - onder controle houden. 

Als het zonnig is en het zelfverbruik op dat moment laag is, worden grote hoeveelheden elektriciteit van zonnepanelen op het net geïnjecteerd. De injectiepiek valt meestal rond de middag (12-13u) omdat de zon dan het hardst schijnt.  
Als er op het lokale net veel zonnepanelen aangesloten zijn, kan de spanning te hoog oplopen (hoger dan 230 V). Eens de spanning 10 minuten lang boven de 253 V stijgt, schakelen in die buurt alle aangesloten omvormers af en wordt er geen zonnestroom meer op het net geïnjecteerd. Deze veiligheidsmaatregel is in de omvormers ingebouwd. 

Een batterijsysteem met een slimme sturing kan de piekstromen van de zonnepaneleninstallatie opvangen. Op zonnige dagen met weinig zelfverbruik begint een batterij zonder slimme sturing op te laden van zodra de zon schijnt. Bij een installatie met een paneelvermogen van 4 kWp en een batterij van 6 kWh  zal de batterij alsnog voor de middag volgeladen zijn. Vanaf dan gaat het teveel aan stroom naar het net en ontstaat er nog steeds een piekstroom.  
Een slim aangestuurde batterij, maakt een inschatting van het verwachte productie- en verbruiksprofiel  van de komende uren en start pas kort voor het piekmoment (van 12-13u) met opladen (zie ook onderstaande afbeelding). 
In de bovenste afbeelding is de batterij al volledig opgeladen voor de middagpiek. 
In de onderste afbeelding wordt net de middagpiek gebruikt om de batterij op te laden, zodat er minder stroom op het net geïnjecteerd wordt tijdens piek. 

De opgelegde injectielimiet moet ervoor zorgen dat het batterijsysteem steeds op een slimme manier wordt aangestuurd zodat de piekstromen naar het net verminderen. Op deze manier leveren de batterijen ook extra maatschappelijke bijdrage: ze dragen bij aan de lokale netstabiliteit en laten zo toe om nog meer groene-energie-installaties aan te sluiten op het distributienet zonder dat de lokale netten snel verzwaard moeten worden.  
FAQ thuisbatterij

Afbeelding boven: een combinatie van zonnepanelen met een thuisbatterij zonder slimme sturing. De batterij laadt op zodra de zon schijnt (blauw). De zonnestroom wordt op de (middag)piek in het net geïnjecteerd (oranje). Op momenten dat er geen zonnestroom ter beschikking is, wordt er elektriciteit uit de batterij gehaald (grijs).  

Afbeelding onder: een combinatie van PV-installatie met een thuisbatterij met slimme sturing. De batterij begint pas op te laden tijdens  de (middag)piek (groen). Op deze manier wordt de piekstroom naar het net afgetopt. Op momenten dat er geen zonnestroom ter beschikking is, wordt er elektriciteit uit de batterij gehaald (grijs).