Ik heb zonnepanelen en accumulatieverwarming met nachttarief, welke retroactieve premie is er voor mij?

Voor eigenaars van zonnepanelen met accumulatieverwarming is dezelfde (bovenvermelde) retroactieve investeringspremie van toepassing. Er werd een analyse uitgevoerd om te onderzoeken of de hoogte van die premie kan variëren in functie van de aanwezigheid van accumulatieverwarming. Hieruit dient er geconcludeerd te worden dat er geen juridisch robuuste mogelijkheid is om de retroactieve investeringspremie voor zonnepaneleneigenaars met accumulatieverwarming te verhogen. Een nieuwe mogelijke discriminatie ten aanzien van eigenaars van zonnepanelen zonder accumulatieverwarming zou kunnen ontstaan, die dan geen recht zouden hebben op een verhoogde retroactieve investeringspremie.  

Er is ook een premie voor automatische sturing van o.a. accumulatieverwarming, met een maximum van 400 euro.  Deze automatische sturing kan het zelfverbruik verhogen.

Het gebruik maken van accumulatieverwarming zorgt net als warmtepompen, elektrische wagens en warmtepompboilers voor een zeer groot verbruik van elektriciteit. De hoge prijs van elektriciteit en het wegvallen van de terugdraaiende teller zorgt ervoor dat accumulatieverwarming een relatief dure vorm van verwarming is.  De Vlaams minister bevoegd voor Energie zal zich houden aan haar engagement om de Vlaamse component van de elektriciteitsfactuur niet te doen stijgen, méér nog: er wordt alles gedaan om de Vlaamse component van de elektriciteitsfactuur zelfs te doen dalen.  

Onderdelen elektriciteitsprijs

Deze figuur toont de samenstelling van de elektriciteitsfactuur van 2017 tot 2021.

Daarnaast is de Vlaams minister bevoegd voor Energie ook in overleg getreden met de Federale minister bevoegd voor Energie om aan te dringen dat de federale componenten van de elektriciteitsfactuur niet verder zullen stijgen en liefst zelfs dalen. Een lagere prijs per kWh komt alle gebruikers ten goede maar vooral de grote elektriciteitsverbruikers met bijvoorbeeld accumulatieverwarming in combinatie met zonnepanelen. 

Voor alle prosumenten met een digitale meter en dus ook voor prosumenten met een elektrische verwarming valt het prosumententarief weg. Zij kunnen ook gebruik maken van de terugleveringsvergoeding om hun geïnjecteerde elektriciteit te valoriseren. Lees ook de antwoorden op de vragen in de rubriek 'Hoe haal ik het maximum-rendement uit zonnepanelen met een digitale meter?'

De Vlaamse Regering heeft op 2 oktober 2020 al, op voorstel van de minister van Energie, ondersteunende flankerende maatregelen genomen voor wie met exclusief nachttarief verwarmt, zowel in woningen als in appartementen: zo werden onder meer de isolatiepremies voor dak-, muur-, vloerisolatie en hoogrendementsglas met 50% verhoogd. Meer informatie op de website Vlaanderen.be. Sinds 1 januari 2021 kunnen gezinnen met een exclusief nachttarief dus rekenen op verhoogde tegemoetkomingen vanuit Vlaanderen als ze hun verwarmingssysteem vervangen of de isolatieschil verbeteren om minder elektriciteit te verbruiken. 

Bovendien wil de  Vlaamse Regering  de 0%-energielening ook toegankelijk maken voor gezinnen met exclusief nachttarief. Het is de bedoeling dat deze huishoudelijke afnemers, los van enig ander statuut en onafhankelijk van het inkomen, ook in aanmerking komen voor deze 0%-lening. De Vlaamse Regering keurde hiervoor het besluit voor de eerste keer principieel goed op vrijdag 21 mei 2021. Momenteel zijn we in afwachting van de adviezen alvorens het besluit definitief goedgekeurd kan worden. De energielening kan aangevraagd worden bij de energiehuizen, waar de gezinnen ook terecht kunnen voor premies, renovatieadvies en -begeleiding.

Published on: 
09-08-2021