Maakt de retroactieve investeringspremie een onderscheid tussen een digitale en een Ferrarismeter?

Er zijn twee situaties mogelijk:

  • Eigenaars van zonnepanelen die een digitale meter hebben (ongeveer 101.000 installaties), ondervinden onmiddellijk de gevolgen. Zij verliezen hun ‘virtuele’ terugdraaiende teller op de dag dat het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad verschijnt. 
  • Eigenaars van zonnepanelen die nog een klassieke meter hebben (ongeveer 470.000 installaties), verliezen hun terugdraaiende teller pas wanneer hun klassieke meter vervangen wordt door een digitale meter en zullen tot dan geen gevolgen ondervinden.

In beide gevallen komt men in aanmerking voor een retroactieve investeringspremie op basis van de berekening van een referentie-installatie. 
Onze calculator berekent het premiebedrag dat voor u van toepassing is. 
Lees ook het antwoord op de vraag 'Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?'

Published on: 
23-02-2021