Hoe krijg ik een terugleveringsvergoeding voor de elektriciteit die ik in het net injecteer?

Alle eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter kunnen met hun elektriciteitsleverancier een terugleveringscontract afsluiten. Zo kunnen ze een terugleververgoeding te ontvangen voor de elektriciteit die ze produceren maar niet onmiddellijk zelf verbruiken (en dus in het net injecteren).

Neem contact op met uw of een andere leverancier. Elke elektriciteitsleverancier kan een aanbod doen aan de eigenaar van zonnepanelen om de geïnjecteerde stroom op te kopen. De energieleverancier kan vrij bepalen tegen welke waarde hij die stroom opkoopt. Aan de leverancier is niets opgelegd op vlak van hoogte of vorm van de vergoeding (vast, dynamisch, forfaitair, op basis van omvormervermogen, … ). De vergoeding zal bepaald worden door de werking van de vrije markt. Uw terugleveringsvergoeding is dus afhankelijk van uw energieleverancier.

De V-test® van de VREG vergelijkt niet alleen de afnamecontracten van de verschillende energieleveranciers, maar ook de terugleveringscontracten. Er zijn terugleveringscontracten met vaste en variabele prijs. Deze terugleveringscontracten hebben momenteel allemaal als voorwaarde dat u ook een afnamecontract bij dezelfde leverancier heeft. Er zijn dus nog geen leveranciers die een terugleveringscontract aanbieden aan prosumenten die nog geen klant zijn. De prijs van een terugleveringsvergoeding kan een reden zijn om van leverancier te veranderen.

Published on: 
15-02-2021