Is het interessant om te veranderen van dagtarief naar dag-nachttarief?

De VREG wil de tariefstructuur in 2022 grondig wijzigen met de invoering van het capaciteitstarief. Daardoor zal het onderscheid verdwijnen tussen dagtarief en dag-nachttarief voor wat het onderdeel nettarieven in de elektriciteitsprijs betreft.

Energieleveranciers zullen in de toekomst ook dynamische prijscontracten aanbieden (de prijs van een kWh kan dan wijzigen van uur tot uur, afhankelijk van de vraag en het aanbod). Bij een dynamisch contract krijgt u als consument de mogelijkheid om uw elektriciteitsverbruik te verschuiven naar momenten waarop de prijs het laagst is. Het is momenteel afwachten welk aanbod energieleveranciers hiervoor in de toekomst zullen uitwerken.

Bij een tariefwijziging van enkelvoudig tarief naar tweevoudig tarief of omgekeerd zal een afrekeningsfactuur opgemaakt worden.

Of een overstap naar een dag-nachttarief voor u interessant is, kan u nagaan via de V-test® van de VREGBeschikt u vandaag al over een digitale meter en overweegt u om te veranderen van dagtarief naar dag-nachttarief, hou er dan rekening mee dat een tariefwissel ook een beperkt eenmalig distributienettarief met zich meebrengt. Het tarief voor het jaar 2021 bedraagt 10,42 euro inclusief btw.

Published on: 
03-03-2021