Verlies ik mijn retroactieve investeringspremie als ik een terugleveringscontract afsluit?

Neen, enerzijds krijgen alle eigenaars van zonnepanelen - die aan alle voorwaarden voldoen - éénmalig en beperkt in de tijd de mogelijkheid de retroactieve investeringspremie aan te vragen. Eens de aanvraagtermijn overschreden is, vervalt deze mogelijkheid onherroepelijk.  Lees ook het antwoord op de vraag 'Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?'.

Anderzijds kunnen alle eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter met hun elektriciteitsleverancier een terugleveringscontract afsluiten. Zo kunnen ze  een terugleveringsvergoeding ontvangen voor de elektriciteit die ze produceren maar niet onmiddellijk zelf verbruiken (en dus in het net injecteren). Energieleveranciers die nog geen terugleveringscontract aanbieden en die beweren dat zo’n contract de retroactieve investeringspremie van de Vlaamse overheid schorst, geven u misleidende informatie.

Published on: 
15-02-2021