Wordt er btw aangerekend op uw terugleveringsvergoeding?

Als u elektriciteit produceert voor uw eigen verbruik, bent u niet btw-plichtig omdat u volgens de btw-wet geen economische activiteit uitoefent. Wanneer u af en toe meer elektriciteit produceert dan u nodig heeft voor eigen verbruik, gelden de verplichtingen uit de btw-wet niet.

U bent echter wel btw-plichtig als u door de omvang van uw zonnepanelen elektriciteit produceert die ruimschoots het verbruik van uw woning overschrijdt (wanneer u een groot overschot aan stroom in het net injecteert, of 'teruglevert') op dat ogenblik oefent u wel een economische activiteit uit. Tot een inkomst van 25.000 euro bent u momenteel vrijgesteld van de btw-plicht. Met een huishoudelijke zonnepaneleninstallatie bereikt u met de huidige prijzen nooit dit maximumbedrag aan inkomsten.

Published on: 
15-02-2021