Als ik de digitale meter uitstel of weiger, krijg ik dan later nog een retroactieve investeringspremie?

Na de plaatsing van de digitale meter krijgen eigenaars van zonnepanelen - die aan alle voorwaarden voldoen – éénmalig, uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en tot 31 december 2025 de mogelijkheid de retroactieve investeringspremie aan te vragen. Lees ook het antwoord op de vraag 'Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?'

Dit betekent echter niet dat er in geval van het wegvallen van de retroactieve investeringspremie dan geen digitale meter moet geplaatst worden. De plaatsing van de digitale meter blijft verplicht.

Published on: 
15-02-2021