Ik krijg een digitale gasmeter. Vervangt Fluvius dan ook mijn elektriciteitsmeter door een digitale meter?

Als er bij u een digitale gasmeter geplaatst wordt, wordt er standaard ook een digitale elektriciteitsmeter geplaatst ter vervanging van de klassieke elektriciteitsmeter. De communicatie van de gasmeter loopt immers via de elektriciteitsmeter. Enkel de digitale elektriciteitsmeter heeft een communicatie-eenheid en is dus essentieel voor zowel de digitale gasmeter en watermeter.

Sinds 1 juli 2021 is Fluvius terug van start gegaan met het plaatsen van digitale meters. Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof had de Vlaamse Overheid de uitrol van de digitale meter tijdelijk ‘op pauze' gezet in afwachting van de retroactieve investeringspremie. Op vrijdag 9 juli 2021 heeft de Vlaamse Regering de regeling voor deze premie definitief goedgekeurd.

Published on: 
20-07-2021