Kan ik de door Fluvius voorgestelde plaatsing van de digitale meter weigeren?

De plaatsing van de digitale meter is door het Energiedecreet voor iedereen verplicht in Vlaanderen. Dit werd door het Grondwettelijk Hof in haar arrest bevestigd.

Bij de uitrol van de digitale meters worden standaard meters geplaatst die draadloos via het mobiel netwerk communiceren. Deze meters zijn uitvoerig getest, zowel op het vlak van nauwkeurigheid als op het vlak van elektromagnetische straling en ze voldoen aan alle opgelegde normen. De straling valt overal en in alle omstandigheden binnen de toegelaten normen (bekijk de onderzoeksresultaten, ook andere studies wijzen in de richting dat er geen gezondheidsrisico’s zijn). Bovendien gaan de studies ervan uit dat u zich op een korte afstand van de meter bevindt (enkele tientallen centimeter), terwijl de meter in de praktijk vaak op een locatie hangt (garage, kelder, technische ruimte,…) waar u zich niet vaak bevindt of althans toch niet voor langere tijd.

U moet alvast niet meer in de buurt komen om uw meterstanden op te nemen en door de te geven aan Fluvius. Ook niet voor het uitlezen van de meter, dat kan via https://mijn.fluvius.be/verbruik.

Zonnepaneleneigenaars worden geschrapt als prioritaire doelgroep en gewoon meegenomen in de planmatige uitrol van de digitale meter.
Er werd afgesproken met Fluvius dat bestaande zonnepaneleneigenaars sowieso tot 1 januari 2025 zonder gevolg Fluvius kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen.

Dit geldt niet voor

  • nieuwe eigenaars van zonnepanelen
  • wie zijn bestaande zonnepaneelinstallatie uitbreidt
  • zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad
  • bij een technisch defect van de klassieke ferrarrismeter
  • of als er omwille van technische redenen een digitale meter geplaatst wordt.

​​​​​​​Deze prosumenten zullen alsnog geconfronteerd kunnen worden met de installatie van een digitale meter voor 2025 en met het verlies van het voordeel van die terugdraaiende teller.

Vanaf begin 2023 wordt het ook mogelijk om een bekabelde digitale meter aan te vragen. Een kabel kan elektromagnetische straling vermijden. Voor mensen die gevoelig zijn aan elektromagnetische straling zal Fluvius de voorziene plaatsing van de digitale meter uitstellen tot wanneer een alternatief beschikbaar is. Wie een bekabelde meter aanvraagt, zal zelf de extra kosten moeten betalen. De VREG is bevoegd om de hoogte van het tarief voor deze prestatie vast te stellen.

Als u de plaatsing van de bekabelde digitale meter weigert na 1 januari 2025 verliest u het recht op de retroactieve investeringspremie. Daarnaast kan de netbeheerder uw recht op groenestroomcertificaten schorsen (als de installatie daarvoor in aanmerking komt) en/of u afsluiten van het elektriciteitsnet (na overleg met de Lokale Adviescommissie van uw stad of gemeente).

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Als ik de digitale meter uitstel of weiger, krijg ik dan later nog een retroactieve investeringspremie?’.

Published on: 
18-07-2022