Kan ik vervroegd een digitale meter aanvragen?

Ja. Als u vervroegd vrijwillig een digitale meter wil, kan u nu al de plaatsing van de digitale meter bij Fluvius aanvragen

Ook in dat geval zal u aanspraak maken op de retroactieve investeringspremie. De retroactieve investeringspremie wordt met 100 euro verhoogd* voor eigenaars van zonnepanelen - in dienst genomen voor 2021 - die zelf een digitale meter aanvragen.

Meer specifiek geldt de bonus van 100 euro voor wie tussen 19 juli 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt bij Fluvius. 

Er wordt maximaal een bonus van 100 euro per EAN-aansluiting toegekend.

 * dat dekt de kostprijs van 88 euro die u aan de netbeheerder moet betalen als u vervroegd een digitale meter wenst.

Published on: 
16-08-2021