Moet ik wachten tot mijn straat aan de beurt is voor mijn digitale meter?

De pauzeknop voor de verdere uitrol van de digitale meter bij eigenaars van zonnepanelen is momenteel ingedrukt op vraag van de Vlaamse minister van Energie. Tot 1 juli 2021 worden er geen digitale meters meer geplaatst door Fluvius bij eigenaars van zonnepanelen die hun installatie in dienst hebben genomen voor eind 2020 in afwachting dat de nieuwe regelgeving wordt beslist.

Als het technisch niet anders kan (bijvoorbeeld bij defecte meters, spanningswijzigingen,…), in het geval van een nieuwe zonnepaneleninstallatie vanaf 1 januari 2021 of als de zonnepaneleninstallatie ouder is dan 15 jaar, zal nog wel een digitale meter bij eigenaars van zonnepanelen geplaatst worden.

Zonnepaneleneigenaars die hun installatie in dienst hebben genomen voor eind 2020 worden geschrapt als prioritaire doelgroep en gewoon meegenomen in de planmatige uitrol van de digitale meter.  Het blijft wel de bedoeling om bij 80% van alle Vlaamse aansluitingen digitale meters te voorzien tegen eind 2024 en 100% tegen juli 2029. Dat zal straat per straat, wijk per wijk en gemeente per gemeente gebeuren. Ook eigenaars van zonnepanelen in dienst genomen voor eind 2020 komen dan aan de beurt. Er werd afgesproken met Fluvius dat bestaande zonnepaneleneigenaars sowieso tot 1 januari 2025 zonder gevolg Fluvius kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt uiteraard niet voor nieuwe eigenaars van zonnepanelen en zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad.

De planningschecker van Fluvius toont wanneer u aan de beurt bent.

U kan steeds vrijwillig een digitale meter aanvragen. Lees ook het antwoord op de vraag 'Kan ik zelf vervroegd een digitale meter aanvragen?'

Published on: 
26-04-2021