Wat is de planning van de verdere uitrol van de digitale meter?

Sinds 1 juli 2021 is Fluvius terug van start gegaan met het plaatsen van digitale meters. Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof had de Vlaamse Overheid de uitrol van de digitale meter tijdelijk ‘op pauze' gezet in afwachting van de retroactieve investeringspremie. Op vrijdag 9 juli 2021 heeft de Vlaamse Regering de regeling voor deze premie definitief goedgekeurd.

De Vlaamse Regering is afgestapt van het plan om prioritair (tegen eind 2022) een digitale meter te plaatsen bij zonnepaneleneigenaars die hun installatie in dienst hebben genomen voor eind 2020. Ze stelt nog steeds 80% van alle Vlaamse aansluitingen van digitale meters voorop tegen eind 2024 en 100% tegen 1 juli 2029. Het voordeel is dat de digitale meter efficiënter uitgerold kan worden: straat per straat, wijk per wijk en gemeente per gemeente. Of u nu zonnepanelen heeft of niet, iedereen komt tegelijk aan bod.

Digitale meters zijn cruciaal om ons distributienet toekomstbestendig te maken en te vermijden dat er zeer grote investeringen moeten gebeuren om het distributienet te versterken. Door deze zeer grote investeringen te voorkomen, wordt er vermeden dat het distributienettarief de komende jaren fors stijgt.

Als u niet wenst te wachten op de geplande uitrol van Fluvius dan kan u zelf ook vervroegd vrijwillig de plaatsing van de digitale meter bij Fluvius aanvragen. Ook in dat geval zal u aanspraak maken op de retroactieve investeringspremie. De retroactieve investeringspremie wordt met 100 euro verhoogd* voor eigenaars van zonnepanelen - in dienst genomen voor 2021 - die zelf een digitale meter aanvragen. Meer specifiek geldt de bonus van 100 euro voor wie tussen 19 juli 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt bij Fluvius. 
Er wordt maximaal een bonus van 100 euro per EAN-aansluiting toegekend.

 * dat dekt de kostprijs van 88 euro die u aan de netbeheerder moet betalen als u vervroegd een digitale meter wenst.

Published on: 
17-08-2021