Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor de tegemoetkoming?

Door het wegvallen van de terugdraaiende teller kon een aantal prosumenten zijn afname niet meer verder compenseren met injectie en betaalde daardoor een hoger distributienettarief dan anders.

De tegemoetkoming die de Vlaamse Regering voorziet voor prosumenten die dit financieel nadeel ondervonden, is bedoeld voor netgebruikers met een digitale meter, die beschikken over een decentrale productie-installatie (zoals een zonnepaneleninstallatie, kleine windturbine,….) met een nominaal vermogen van maximaal 10 kVA. 

Zowel gezinnen als bedrijven komen als netgebruiker in aanmerking voor de tegemoetkoming, als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • 1° de aanvrager was op 1 maart 2021 de afnemer van een toegangspunt waar ook een decentrale productie-installatie (zonnepaneleninstallatie, kleine windturbine, micro WKK’s…) is aangesloten met een nominaal vermogen van maximaal 10 kVA. Die installatie moet in dienst genomen zijn in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020.
    Als op dat toegangspunt meerdere decentrale productie-installaties zijn aangesloten, dan worden voor het bepalen van het nominale vermogen alle decentrale installaties aangesloten op hetzelfde EAN-nummer in rekening gebracht;
  • 2° de decentrale productie-installatie is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en is in staat zijn elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en heeft dat gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan 1 maart 2021 nog gedaan, of als dat later was gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de plaatsing van de digitale meter (of een andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten);
  • 3° de decentrale productie-installatie genoot op 28 februari 2021 nog van de regeling van de terugdraaiende teller (dus van de compensatie van injectie en afname) vernietigd bij het arrest van het Grondwettelijk Hof en viel onder het toepassingsgebied van het prosumententarief;
  • 4° er is voor het toegangspunt in kwestie door de elektriciteitsdistributienetbeheerder een digitale meter geplaatst of een andere meter geplaatst die de injectie en afname afzonderlijk kan meten.

Aandachtspunten:

  • De aanvrager moet uiterlijk 31 december 2022 de premieaanvraag indienen.
  • De premie kan per EAN-nummer slechts één maal worden toegekend.
  • De premieregeling geldt voor prosumenten die uiterlijk 30 juni 2022 een digitale meter geplaatst kregen.
Published on: 
29-04-2022